Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB120007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8218,5 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Torfowiska Nowotarskie są jednym z największych w Polsce kompleksem torfowisk. Jest to obszar o wyjątkowej wartości przyrodniczej, unikalny w skali Europy. Prawie 10% powierzchni terenu obejmują torfowiska wysokie - siedliska priorytetowe w ochronie bioróżnorodności europejskiej. Torfowiska wysokie zwane są przez miejscową ludność puściznami. Największe z nich to: Piścizna Wielka, Puścizna Rękowiańska, Baligówka i Puścizna Mała. Tereny torfowisk otaczają lasy iglaste, a wśród nich priorytetowe dla Europy sosnowo-świerkowe bory bagienne, pokrywające ponad 20% powierzchni ostoi. Przez torfowiska przepływają liczne potoki, wzdłuż których rosną łąki ostrożeniowe. Spośród rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na terenie ostoi występują: kosodrzewina, bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, rosiczka długolistna i okrągłolistna, żurawina błotna oraz wiele gatunków mchów torfowców. Rośnie tu również cenny z europejskiego punktu widzenia storczyk - obuwik pospolity. Na terenie ostoi występuje również kilka gatunków rzadkich motyli związanych z torfowiskami: czerwończyk nieparek, modraszek nausitous i szlaczkoń torfowiskowy. Znajduje się tu jedno z trzech w Polsce stanowisk ważki - łątki turzycowej. W ciekach natomiast bytują rzadkie rasy (podgatunki) ryb uznane za specyficzne dla tych wód: płoć karpacka, kiełb dunajski i certa. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków takich jak: cietrzew, głuszec, błotniak zbożowy, derkacz, orlik krzykliwy. Torfowiska te są jednym z największych w Polsce tokowisk cietrzewia.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Torfowiska Orawsko - Nowotarskie znajdują się na południowy - zachód od Nowego Targu, przy granicy ze Słowacją. Do Nowego Targu można dojechać pociągiem oraz autobusem PKS z Krakowa, Katowic i Warszawy. W Nowym Targu na nocleg można się zatrzymać w jednym z hoteli i pensjonatów lub w schronisku młodzieżowym PTSM. Jest tu również wiele barów i restauracji. Dobrym miejscem wypadowym na tereny ostoi jest Czarny Dunajec i okoliczne wsie. Można tam dojechać komunikacja PKS z Nowego Targu i Zakopanego. Jest tu wiele kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych m.in. w Odrowążu, Chochołowie i Cichem. Zatrzymać się również można we wsiach na zachodnich obrzeżach ostoi: w Jabłonce, Chyżnem czy Lipnicy Małej. Do największych atrakcji tego terenu należy wieś Chochołów z oryginalną zabudową drewnianą z przełomu XIX i XX wieku. Warto również odwiedzić Zakopane i wybrać się na piesza wędrówkę po Tatrzańskim Parku Narodowym. W okolicach Nowego Targu wytyczonych jest wiele szlaków pieszych i tras rowerowych. W zimie na narciarzy czeka kilka wyciągów narciarskich oraz narciarskie trasy biegowe. W sierpniu w Nowym Targu odbywa się Jarmark Podhalński. Miłośnicy sportów wodnych mogą przepłynąć się Dunajcem, lub obejrzeć wyruszający z Nowego Targu Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu. W Czarnym Dunajcu warto zobaczyć przegląd góralskich kapel - "Muzykowanie na Duchowa Nutę" oraz "Hołdymas", czyli dożynki. Dalszych informacji udzielają informacje turystyczne w Nowym Targu.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia dla przyrody ostoi to: melioracje, obniżanie poziomu wód gruntowych w wyniku eksploatacji żwiru, eksploatacja torfu, wywożenie ścieków i odpadów z gospodarstw, kłusownictwo, ewentualna zabudowa terenu. Na terenie torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej od wielu lat eksploatowany jest torf, głównie na Puściznie Wielkiej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• jarząbek - ptak
• głuszec - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• włochatka - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• koza złotawa - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 012 619 81 20, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Św. Krzyża 14 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36 Fax.: (12) 421 16 04 biuro@mot.krakow.pl www.mot.krakow.pl Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Wieliczce, Gorlicach Zawoi. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wspólnoty Leśne - Jabłonka, Cikówka, Piekielnik, Chyżne Nadleśnictwo Nowy Targ; ul. Kowaniec 70, 34-401 Nowy Targ, tel. (18) 2662947 Gmina Nowy Targ, Czarny Dunajec, Jabłonka

Jednostki administracyjne:

• Nowy Targ (nowotarski, woj. małopolskie)
• Czarny Dunajec (nowotarski, woj. małopolskie)
• Jabłonka (nowotarski, woj. małopolskie)
• Szaflary (nowotarski, woj. małopolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska