Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Dolnej Skawy

Kod obszaru:

PLB120005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7081,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Dolina położona jest we wschodniej części mezoregionu Dolina Górnej Wisły, wchodzącego w skład Kotliny Oświęcimskiej. Obejmuje fragment doliny Wisły i uchodzącej do niej rzeki Skawy. Pierwsze stawy rybne w dolinie górnej Wisły powstały na przełomie XIII i XIV wieku. W kolejnych stuleciach stawy zostały rozbudowane i do dzisiaj funkcjonują. Jednym z najstarszych stawów karpiowych jest staw w Zatorze. Na większości prowadzona jest intensywna hodowla karpia. Znajduje się tu zanikające w siedliskach naturalnych stanowiska orzecha kotewki wodnej i grzybieńczyka wodnego. Obok karpia-głównego gatunku hodowlanego, prowadzi się hodowlę lina, jazia, tołpygi, amura, karasi oraz ryb drapieżnych. Charakterystyczną cechą krajobrazu jest mozaika użytków: pól uprawnych, otwartych wód stawów hodowlanych i użytków zielnych. Na skutek eksploatacji żwiru znajdują się zalane wyrobiska. Na wschód od Oświęcimia zachował się płat grądu subkontynentalnego z przewagą starych okazów lipy. Utworzono dwa rezerwaty przyrody - Żaki i Przeciszków. W ostoi stwierdzono występowanie 17 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków spełniają kryteria międzynarodowej ostoi ptaków. 7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Dolina jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ślepowrona i bączka. Teren ten ma również duże lokalne znaczenie dla lęgowej rybitwy białowąsej i rzecznej, których lęgi są bardzo nieregularne. Stwierdzono tu przystępowanie do lęgów 1 pary podgorzałki-gatunku zagrożonego wyginięciem w skali globalnej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Największą miejscowością w okolicy jest Zator. W Zatorze warto zwiedzić kościół z XIV wieku w miejscu pierwotnej świątyni romańskiej. Warto też zobaczyć Pałac, pierwotnie zamek książęcy o cechach obronnych z XV w. Do Zatora najłatwiej dojechać do Oświęcimia PKP i następnie PKS, indywidualnie drogą numer 44 z Krakowa. W tym roku w Zatorze odbył się przegląd form tanecznych. W Oświęcimiu są wytyczone trasy turystyczne rowerowe i piesze. Zamek w Oświęcimiu należy do czołowych zabytków średniowiecznej architektury obronnej, zachował średniowieczną wieżę z przełomu XIII i XIV wieku należącą do najwcześniejszych budowli ceglanych w Małopolsce. Warto również obejrzeć muzeum oraz miejsce pamięci zagłady hitlerowskiej Auschwitz-Birkenau. Można przenocować podczas pobytu w schronisku w Grodzisku lub w ośrodku w Graboszycach. Więcej informacji o Zatorze można zdobyć w Oświęcimiu w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej.

Zagrożenia:

Likwidacja wysp na stawach, wycinanie zadrzewień na groblach, usuwanie szuwarów i roślinności wodnej na stawach, zaniechanie użytkowania stawów. Regulacja rzeki, wycinanie zadrzewień nadrzecznych w dolinie Wisły i Skawy. Wprowadzanie masowej rekreacji połączonej ze sportami wodnymi na terenie nieużytkowanych żwirowni.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Przeciszów - rezerwat przyrody
• Żaki - rezerwat przyrody
• Jurajskich Parków Krajobrazowych - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bączek - ptak
• bąk - ptak
• ślepowron - ptak
• czapla nadobna - ptak
• bocian biały - ptak
• podgorzałka - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• podróżniczek - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie - posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 012 619 81 20 begin_of_the_skype_highlighting              012 619 81 20      end_of_the_skype_highlighting, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl, e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36, Fax.: (12) 421 16 04, biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Oświęcim (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Przeciszów (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Babice (chrzanowski, woj. małopolskie)
• Alwernia (chrzanowski, woj. małopolskie)
• Spytkowice (wadowicki, woj. małopolskie)
• Zator (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Wieprz (wadowicki, woj. małopolskie)
• Tomice (wadowicki, woj. małopolskie)
• Wadowice (wadowicki, woj. małopolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska