Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawy Wielikąt i Las Tworkowski

Kod obszaru:

PLB240003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

914,5 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks kilkunastu starych stawów rybnych o powierzchni sumarycznej około 400 ha (39% powierzchni), położony w dolinie Odry, z otaczającymi je łąkami, pastwiskami (6% obszaru) i polami (37%) oraz Lasem Tworkowskim na siedlisku łęgowym i grądowym (12% powierzchni). Mokradła zajmują 1% powierzchni ostoi. Brzegi stawów porasta szuwar trzcinowy, groble porastają stare, pomnikowe drzewa liściaste. Ostoja ma duże znaczenie dla bączka i migrujących ptaków siewkowatych. Na terenie ostoi występuje 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienionych w Dyrektywie).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony na obu brzegach doliny Odry, na południe od Raciborza. Dojazd koleją do stacji Ligota Tworkowska, na linii Racibórz - Bohumin w Czechach albo PKS czy indywidualnie, z Raciborza na południe, drogą nr 918 do miejscowości Krzyżanowice, skąd 4 km drogą nr 936 na północny - wschód do miejscowości Grabówka. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Teren objęty jest ochroną jako Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Wielikąt (1993). Ostoja leży przy granicy z Republiką Czeską i możliwe jest przejście tej granicy w pobliskich miejscowościach: przejścia paszportowe Chałupki-Bohumin (kolejowe i drogowe) oraz cztery przejścia tzw. małego ruchu granicznego, z których mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (bez Szwajcarii), zameldowani na pobyt czasowy lub stały w strefie nadgranicznej. Obszar pełni ważną funkcję jako miejsce wypoczynku i rekreacji. W okolicy ostoi zlokalizowanych jest szereg ośrodków wypoczynkowych oferujących pełną gamę usług turystycznych. Na omawianym terenie wyznaczono szlaki piesze, rowerowe (międzynarodowa trasa rowerowa 316Y), trasy końskie. Turyści mogą również zwiedzić - np. w Raciborzu perłę architektury gotyckiej - zamek piastowski, zabytki w Tworkowie, w tym ruinę zamku renesansowego. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelu w Raciborzu, ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest budowa obiektów hydrotechnicznych (realizowana i planowana, powodująca obniżenie poziomu wód gruntowych), zanieczyszczenia wód, eksploatacja kruszywa, wypalanie roślinności na groblach i kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wielikąt - zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• bielik - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• batalion - ptak
• mewa mała - ptak
• siewka złota - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice www: http://www.katowice.rdos.gov.pl
Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2 info@silesia-sot.pl, www.silesia-sot.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Urząd Gminy Krzyżanowice i Lubomia
Oddział PTTK w Raciborzu

Jednostki administracyjne:

• Krzyżanowice (raciborski, woj. śląskie)
• Lubomia (wodzisławski, woj. śląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska