Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Piska

Kod obszaru:

PLB280008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

172802,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje mocno zalesiony rejon na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich a Niziną Mazurską. Prócz zwartego kompleksu Puszczy Piskiej w jego skład wchodzi wiele jezior, w tym największe polskie jezioro - Śniardwy, a także obszary rolne i łąkowe. Wśród lasów dominują bory iglaste, dużo rzadsze są lasy liściaste, występujące głównie w pobliżu wód. Przez obszar przepływają dwie główne rzeki - Krutynia i Pisa, a także wiele mniejszych cieków. Obszar Puszczy Piskiej jest ostoją ptaków o randze europejskiej, natomiast w skład ostoi wchodzi jeszcze ostoja o randze krajowej - Czarny Róg.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

W rejon ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu, komunikacją autobusową, kolejową, a także drogą wodną, statkami rejsowymi przybijającymi do Rucianego. Informacje turystyczne znajdują się w Rucianem i Piszu. Przez ostoję przechodzi kilka znakowanych szlaków pieszych, ścieżki rowerowe, a także liczne szlaki wodne. Najbardziej malowniczy jest szlak wodny rzeki Krutyni. Prócz walorów przyrodniczych, w ostoi lub jej sąsiedztwie warto zobaczyć zabytkowe budowle Pisza i znajdujące się tam Muzeum, leśniczówkę Pranie, w której znajduje się Muzeum K.I. Gałczyńskiego, klasztor i cerkiew starowierców i głazy narzutowe w Wojnowie, Park Dzikich Zwierząt i osadę kulturową w Kadzidłowie, zagrody pokazowe zwierząt przy stacji badawczej PAN w Popielnie. Teren, z uwagi na to, że jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce, oferuje duży wybór miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych o różnym standardzie.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem może być zanieczyszczenie i eutrofizacja wód (przez presję turystyczną i osadniczą), zarastanie terenów otwartych stanowiących ostoje lęgowe lub żerowiska ptaków, a także możliwe gradacje owadów (np. jak w roku 2002, w wyniku wiatrołomów).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Czaplisko-Ławny Lasek - rezerwat leśny
• Jezioro Lisunie - rezerwat leśny
• Jezioro Łuknajno - rezerwat leśny
• Jezioro Nidzkie - rezerwat leśny
• Jezioro Pogubie Wielkie - rezerwat leśny
• Jezioro Warnołty - rezerwat leśny
• Królewska Sosna - rezerwat leśny
• Krutynia I - rezerwat leśny
• Krutynia II - rezerwat leśny
• Pierwos - rezerwat leśny
• Piłaki - rezerwat leśny
• Pupy - rezerwat leśny
• Strzałowo - rezerwat leśny
• Zakręt - rezerwat leśny
• Mazurski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego - rezerwat leśny
• Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• sóweczka - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, tel.: (89) 52-32-378, fax.: (89) 52-32-405, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, http://olsztyn.rdos.gov.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, tel.: (85) 740-69-81 wew. 10, fax.: (85) 740-69-82, biuro.bialystok@rdos.gov.pl, http://www.rdos.eu

Informacja turystyczna:

  • Warmińsko Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax.: (89) 535 35 65, (89) 535 35 66, http://mazury.travel/
  • Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel. (85) 653-77-97, podlaskieit@podlaskieit.pl, http://www.podlaskieit.pl

Jednostki administracyjne:

• Mikołajki (mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Mrągowo (mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Piecki (mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Sorkwity (mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Biskupiec (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Orzysz (piski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Pisz (piski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Ruciane-Nida (piski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Dźwierzuty (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Rozogi (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Szczytno (szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Świętajno (olecki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Kolno m. (kolneński, woj. podlaskie)
• Turośl (kolneński, woj. podlaskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska