Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Środkowej Odry

Kod obszaru:

PLB080004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

33677,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Znaczna część obszaru jest zalewana podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych (np. kompleks koło Krępy) i łęgów wierzbowych Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), trzmielojad, świerszczak i remiz; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje derkacz i cyranka.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem choć z racji na swą wielkość do niektórych fragmentów dotrzeć trudniej. Można tam dojechać drogami: Zielona Góra – Nowa Sól, Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin, skręcając w drogi lokalne prowadzące do wybranych fragmentów ostoi. Można też skorzystać z szeregu linii kolejowych np. relacji Czerwieńsk – Gubin. W okolice ostoi można dostać się komunikacją PKP i PKS. Istnieje tu bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura komunikacji drogowej i kolejowej. Obszar ten znajduje się blisko granicy polsko-niemieckiej.

Na terenie powiatu krośnieńskiego można skorzystać z bogatej bazy noclegowej, dzięki znajdującym się tu hotelom, domom wypoczynkowym, pensjonatom oraz gospodarstwom agroturystycznym m.in. w Krośnie Odrzańskim, Bobrowicach, Bytnicy, Kosarzynie, Wałowicach. Z ofert hoteli, pensjonatów i schronisk można również skorzystać w Zielonej Górze czy w Nowej Soli. Dodatkowo dobrze rozwinięta baza gastronomiczna: restauracje, bary , puby, pizzerie, kawiarnie, cukiernie.

Turystyka krajoznawcza

Krosno Odrzańskie:

 • Zamek Piastowski,
 • Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej,
 • Kościół Świętego Andrzeja,
 • Kamieniczki,
 • Fragment murów obronnych,
 • Późno gotycki kościół w Czetowicach.

Nowa Sól:

 • Kościół św. Antoniego
 • Kościół św. Michała Archanioła
 • Kościół św. Barbary
 • Unikalny w skali Europy, jedyny na obszarze Polski, most podnoszony na kanale portowym, czynny
 • Zabudowę przemysłową z przełomu XIX i XX w. (m.in. Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Odra")
 • Zbór Braci Czeskich z połowy XVIII w.
 • Magazyn Solny z XVIII wieku
 • Muzeum Miejskie

Gubin:

 • Kościół Farny- jeden z największych zabytków architektury gotyku w zachodniej części Polski
 • Wieża Bramy Ostrowskiej
 • Wyspa teatralna- siedziba bractwa strzeleckiego w XIX w.

Turystyka aktywna

Nowa Sól:

 • „Szlak Czarciego kamienia” – szlak rowerowy
 • Spływy kajakowe Odrą

Gubin:

 • Trasa czerwona, "Główna" (8,4 km) jest prezentacją walorów turystycznych i głównych atrakcji miasta. Długość trasy: ok.8,4km, czas przejazdu ok.2 godziny
 • Trasa niebieska, "Dziewięciu mostów" (11,9 km) jest uzupełnieniem trasy czerwonej. Prezentuje potencjał rozwojowy miasta, jego osiągnięcia, przykłady współpracy polsko - niemieckiej oraz skłania do przypomnienia ciekawych epizodów z historii miasta.Długość trasy: ok. 12 km, czas przejazdu ok. 1,45 godz.
 • Trasa zielona "Górska" (15,6 km) Trasa ta jest najbardziej wypełniona punktami widokowymi, odzwierciedlająca ukształtowanie terenu w granicach miasta. Łączy walory estetyczne miasta z jego pomnikami historii i śladami przeszłości często mało już widocznymi. Długość trasy: 15,6 km, czas przejazdu ok.3,5 godziny.
 • Trasa czarna, "Królowej Jabłoni" jest polską częścią trasy na cześć Święta Jabłoni odbywającego się w Guben. Stanowi doskonały przekrój historii i rozwoju miasta od czasów jego lokacji do dnia dzisiejszego oraz możliwości przyszłego rozwoju. Długość trasy: ok. 10 km, czas przejazdu ok. 2 godziny.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: z gospodarki łąkowo-pastwiskowej, wycinanie lasów łęgowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bukowa Góra - rezerwat leśny
• Krzesiński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu XVIII województwa lubuskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu XX województwa lubuskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu XXI województwa lubuskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu XXIV województwa lubuskiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania ruda - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Słubice (słubicki, woj. lubuskie)
• Maszewo (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Cybinka (słubicki, woj. lubuskie)
• Gubin (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Krosno Odrzańskie (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Dąbie (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Czerwieńsk (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Sulechów (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Trzebiechów (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Zabór (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Bojadła (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Otyń (nowosolski, woj. lubuskie)
• Nowa Sól (nowosolski, woj. lubuskie)
• Nowa Sól m. (nowosolski, woj. lubuskie)
• Siedlisko (nowosolski, woj. lubuskie)
• Bytom Odrzański (nowosolski, woj. lubuskie)