Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Notecka

Kod obszaru:

PLB300015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

178255,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, części pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej. Jest to równina akumulacyjna w znacznym stopniu przekształcona przez wiatry, który usypały tu, największy w Polsce, zespół wydm śródlądowych, o wysokości 20-30 m, a maksymalnie dochodzący do 98 m npm. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące w odległości 500-600 m od siebie. W części wschodniej wydmy mają kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są monotonnym, jednowiekowym lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce w okresie międzywojennym, spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich. Pozostałości drzewostanów naturalnych są chronione w rezerwatach np. w rezerwacie Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się ponad 50, raczej płytkich jezior pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się także torfowiska, na ogół w pewnym stopniu przekształcone.
Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika (PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybołów (PCK), trzmielojad, gągoł, nurogęś; w stosunkowo wysokiej liczebności występuje bocian czarny, błotniak stawowy, ortolan i żuraw.
W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego bielika.
Ogromny obszar leśny (jeden z największych w centralnej i północnej Polsce); ostoja rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin, ptaków i ssaków, w tym prawnie chronionych w Polsce. Jest to jedyna w ostatnich latach, stała ostoja wilka w zachodniej Polsce. Występuje tu 9 gatunków storczyków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Poznań do miejscowości Skwierzyna i dalej na północ drogą okalającą Puszczę.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności lasu i jezior.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Skwierzynie i Drezdenku oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Zagrożenia spowodowane są głównie przez wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wylewanie ścieków, czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów organicznych, gradacje szkodników i pożary, wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna z lasu, lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów niekomunalnych, płoszenie ptaków, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk, polowanie w terminach niedozwolonych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bagno Chlebowo - rezerwat przyrody
• Buki nad Jeziorem Lutomskim - rezerwat przyrody
• Cegliniec - rezerwat przyrody
• Czaple Wyspy - rezerwat przyrody
• Czaplenice - rezerwat przyrody
• Czaplisko - rezerwat przyrody
• Łabędziniec - rezerwat przyrody
• Mszar nad Jeziorem Mnich - rezerwat przyrody
• Promenada - rezerwat przyrody
• Wełna - rezerwat przyrody
• Wilcze Błoto - rezerwat przyrody
• Sierakowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Puszcza Notecka - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu "H" (Międzychód) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu V województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu VII województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazu
• Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• podgorzałka - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania ruda - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• wilk * - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• leniec bezpodkwiatowy
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu Klub Przyrodników; WZR woj. lubuskiego. Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków; WZR woj. wielkopolskiego, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, OTOP, Warszawa, Urz. Woj. w Poznaniu.

Jednostki administracyjne:

• Drezdenko (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Drawsko (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Wieleń (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Lubasz (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Skwierzyna (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Santok (gorzowski, woj. lubuskie)
• Międzychód (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Wronki (szamotulski, woj. wielkopolskie)
• Obrzycko (szamotulski, woj. wielkopolskie)
• Połajewo (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Oborniki (obornicki, woj. wielkopolskie)
• Ryczywół (obornicki, woj. wielkopolskie)
• Rogoźno (obornicki, woj. wielkopolskie)
• Sieraków (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Przytoczna (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Kwilcz (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Chrzypsko Wielkie (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Pniewy (szamotulski, woj. wielkopolskie)