Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Kostrzynia

Kod obszaru:

PLB140009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

14376,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń oraz przyległe lasy łęgowe i olsy porzeczkowe. Typowy dla tej ostoi jest krajobraz antropogeniczny ze stawami hodowlanymi. W ostoi występują też niewielkie fragmenty krajobrazu rolniczego z polami uprawnymi i łąkami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Lokalnie dobrze zachowane zostały również płaty torfowisk niskich. W ostoi stwierdzono występowanie 20 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 3 gatunki zostały zamieszczone na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Występują tu m.in.: bąk, bielik, orlik krzykliwy, derkacz, rybitwa czarna i zielonka.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Głównym centrum ostoi jest Kałuszyn. Na terenie ostoi znajdują się dwa rezerwaty przyrody, które warto zobaczyć: Florianów i Rogoźnica. Florianów- rezerwat przyrody nieożywionej, pow. 406,04 ha -utworzony w celu ochrony ciekawych form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego: pokładów ozu, moreny czołowej oraz wydmy parabolicznej. Rezerwat Rogoźnica - gmina Mrozy - rezerwat leśny, pow. 77.89 ha - ochronie podlegają olsy o cechach naturalnych oraz bagno porośnięte roślinnością torfowiskową. Gmina posiada walory przyrodniczo - krajobrazowe ( ekosystemy leśne, w których panuje specyficzny mikroklimat, stawy rybne), sprzyjające wypoczynkowi. Bliskość Warszawy i dobry dojazd do terenów gminnych, które zachowały swój naturalny i nieskażony stan, lasy pełne grzybów, naturalne łąki i strumyki stanowią wspaniałe warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Najłatwiej do Kałuszyna dojechać PKP do Mińska Mazowieckiego a dalej PKS do Kałuszyna lub drogą numer 2 z Warszawy. Przenocować można w jednym z ośrodków agroturystycznych w okolicy Kałuszyna. Więcej informacji o terenie można zdobyć w PTTK w Mińsku Mazowieckim.

Zagrożenia:

  • zmiana łąk na grunty orne,
  • zaniechanie koszenia,
  • sukcesja lasu,
  • melioracja i przesuszanie torfowisk,
  • planowana budowa autostrady przecinającej ostoję.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Florianów - rezerwat przyrody
• Rogoźnica - rezerwat przyrody
• Miński Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• ortolan - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa tel. 022 556 56 00, fax. 022 556 56 02 email: rdos.warszawa@mazowieckie.pl www.warszawa.rdos.gov.pl Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim ul. Ogrodowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 609 100 892, +48 22 759 14 37 fax +48 22 759 14 37 e-mail pttk@onet.pl www.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Grębków (węgrowski, woj. mazowieckie)
• Kotuń (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Mrozy (miński, woj. mazowieckie)
• Wodynie (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Skórzec (siedlecki, woj. mazowieckie)