Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Dobskie

Kod obszaru:

PLB280012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6985,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje mezotroficzne (średniożyzne) jezioro Dobskie, o powierzchni ponad 17 km kw. wraz z 5 wyspami porośniętymi lasem liściastym oraz zatokę sąsiedniego jeziora Dejguny. Jeziora leżą na wysoczyźnie morenowej z licznymi głazami narzutowymi. Otacza je głównie szuwar trzcinowy, a następnie pas łąk i pastwisk (5%) oraz pola (28%). Południową część ostoi porastają bory mieszane. Lasy zajmują 38% obszaru, a zbiorniki wodne i mokradła 28%. Występują tu licznie bobry. Ostoja jest ważnym miejscem koncentracji żurawi - obserwowano tu do 3000 osobników, oraz miejscem odpoczynku migrujących ptaków wodno - błotnych (ponad 200 osobników gągoła i 500 gęsi zbożowej i gęgawy) i miejscem gniazdowania drapieżników (w tym orlika krzykliwego). Na jednej z wysp naliczono 750 gniazd kormorana, a we wsi Pilawa ponad 20 par bociana białego. Na terenie ostoi występuje 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 7 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienione w Dyrektywie).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony na Pojezierzu Mazurskim. Dojazd koleją do Giżycka, a następnie PKS lub indywidualnie 4 km na zachód do miejscowości Wrony i dalej drogą lokalną na północ do Dziewiszewa. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Turyści mogą zwiedzić rezerwat przyrody Jezioro Dobskie (1833,2 ha) gdzie obowiązuje strefa ciszy i Obszar Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko - mazurskiego Wielkie Jeziora Mazurskie. Obszar ostoi to raj dla żeglarzy, amatorów kąpieli i windsurfingu, wędkarzy, grzybiarzy, rowerzystów oraz dla lubiących wędrówki piesze. W okolicy jest wiele atrakcji kulturowych. Na wyspie Gilma na jez. Dobskim zachowały się pozostałości XIII-wiecznego grodziska pruskiego. W Giżycku można zwiedzić ruiny krzyżackiego zamku, twierdzę Boyen zbudowaną w latach 1844-1857 - doskonale zachowany przykład pruskiej szkoły fortyfikacyjnej czy most obrotowy zbudowany w 1889r. W Giżycku jest organizowanych wiele imprez, szczególnie w sezonie. Turyści mogą korzystać z noclegów w Giżycku, Węgorzewie i Kętrzynie oraz w ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zaniechania użytkowania rolniczego, zanieczyszczenie wód, nadmierna eksploatacja ryb, przebudowa lasu (usuwanie starych drzew), presja turystyczna, w tym powstawanie osiedli domków letniskowych bezpośrednio przylegających do linii brzegowej jezior.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bielik - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• jarząbek - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• podróżniczek - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• nocek łydkowłosy - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• minóg rzeczny - ryba
• różanka - ryba
• koza - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn tel. (89) 523 23 78, fax (89) 523 24 05 e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, http://olsztyn.rdos.gov.pl/ Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (89) 535 35 66, fax: (89) 535 35 66 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ Departament Ochrony Środowiska 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12, pok. nr 306 tel./fax. (89) 527 06 54 e-mail: dos@warmia.mazury.pl Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (89) 521 94 50; fax.: (89) 521 94 59 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (89) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, www: http://www.warmia-mazury-rot.pl Urząd Gminy Węgorzewo OTOP Oddział PTTK w Giżycku

Jednostki administracyjne:

• Węgorzewo (węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska