Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Mirachowskie

Kod obszaru:

PLB220008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8232,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja jest usytuowana w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, na Wysoczyźnie Mirachowskiej i stanowi największy kompleks leśny na Pojezierzu. Jest to obszar położony między dwoma dużymi rzekami przymorskimi Łebą i Łupawą. Teren ten cechuje urozmaicona rzeźba terenu z głęboko wciętymi rynnami jezior, dolinami małych strumieni oraz stromymi stokami opadającymi ku dolinom rzecznym. Jest to obszar wododziałowy pomiędzy dwoma dużymi rzekami przymorskimi, biorą tu początek Łupawa z Bukowiną. W północnej części przebiega równoleżnikowo głęboka rynna, w której układają się jeziora Lubygość i zespół jezior Potęgowskich. Znajduje się tu wiele małych jeziorek otoczonych torfowiskami, z borami sosnowymi i brzezinami bagiennymi, np. Jezioro Wielkie w środkowej części Lasów Mirachowskich. Przeważającymi typami siedlisk na terenie ostoi są: las mieszany świeży, bór mieszany świeży, bór mieszany bagienny i las świeży. Największy udział w drzewostanie ma sosna, znacznie mniejszy świerk, buk i brzoza. Lasy Mirachowskie stanowią ostoję dla wielu gatunków ptaków, których co najmniej 19 znalazło się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a 4 spośród nich umieszczono w Polskiej Czerwonej Księdze jako gatunki zagrożone. Na terenie ostoi występują bocian czarny i biały, trzmielojad, kania ruda, błotniak stawowy, rybołów, kropiatka, derkacz, żuraw, łęczak, rybitwa rzeczna, lelek, zimorodek, dzięcioł czarny i średni, lerka, muchołówka mała, gąsiorek, włochatka. Liczebność tego ostatniego gatunku, który jest prawdopodobnie najpospolitszym po puszczyku leśnym gatunkiem sowy kwalifikuje Lasy Mirachowskie do międzynarodowych ostoi ptaków. W obrębie Lasów Mirachowskich występuje szereg rzadkich gatunków roślin takich jak tojad dzióbaty, skrzyp olbrzymi, manna gajowa. Znajdują się tu rzadkie w skali kraju zespoły roślinności jezior lobeliowych (jeziora ubogie w składniki pokarmowe, z ubogą florą i fauną) w których występuje lobelia jeziorna, od której pochodzi nazwa jezior, oraz poryblin jeziorny. Gatunki te są rzadkością w Polsce i zaliczane są do reliktów borealnych, czyli pozostałości klimatu polodowcowego. Na terenie ostoi znajduje się wiele form ochrony przyrody: Kaszubski Park Krajobrazowy oraz 9 rezerwatów przyrody. Lasy Mirachowskie są jednym z największych skupisk rezerwatów przyrody w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar usytuowany jest administracyjnie w województwie pomorskim, na terenie powiatów kartuskiego i wejherowskiego. W okolice ostoi można dostać się komunikacją PKS. Powiat kartuski ma dogodne połączenia z Gdańskiem, Gdynią, Słupskiem, Bytowem, Kościerzyną i Wejherowem, dzięki temu Kartuzy są dobrym punktem wyjściowym dla organizowania wycieczek po Pojezierzu Kaszubskim. Znajdujący się w odległości 20 km od Kartuz Międzynarodowy Port Lotniczy w Rębiechowie to gwarancja szybkiego połączenia z krajami Europy. W powiecie kartuskim istnieje ok. 60 obiektów, które stanowią stałą bazę noclegową w postaci hoteli, moteli i pensjonatów m.in. w Ręboszewie, Brodnicy Dolnej, Chmielnie, Borkowie oraz kwater prywatnych w Łapalicach, schronisk młodzieżowych w Łęczyńskiej Hucie, szereg ośrodków wypoczynkowych oraz pól namiotowych w Ostrzycach. W części południowej Lasów Mirachowskich, w pobliżu Kamienicy Królewskiej, znajdują się 2 ośrodki wczasowe. Na terenie ostoi znajduje się Kaszubski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody takie jak: Jezioro Turzycowe, Kurze Grzędy, Leśne Oczko, Lubygość, Szczelina Lechnicka, Staniszewskie Błoto, Staniszewskie Zdroje, Żurawie Błoto oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łeby. Na terenie powiatu kartuskiego można skorzystać z jazdy konnej w miejscowości Kłępino czy w Łapalicach oraz z krytej pływalni w Kartuzach. W centrum wsi Mirachowo, która jest położona na skraju Lasów Mirachowskich, można obejrzeć dworek z przełomu XVIII i XIX wieku oraz niedużą XVIII-wieczną kaplice. W pobliżu leśniczówki Mirachowo znajdują się unikatowe jaskinie oraz punkt widokowy "Lechnicka Szczelinń. Poza tym, na terenie powiatu kartuskiego zlokalizowanych jest wiele zabytkowych świątyń oraz Wieżyca "Kaszubski Olimp".

Zagrożenia:

Dużym zagrożeniem dla ostoi może być prowadzenie niewłaściwej gospodarki leśnej poprzez usuwanie martwego drewna z lasu, stosowanie zrębów zupełnych czy zagęszczanie sieci dróg leśnych. Negatywny wpływ może mieć także rozbudowa osiedli turystycznych w niewłaściwych i nieprzemyślanych miejscach oraz lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Turzycowe - rezerwat przyrody
• Kurze Grzędy - rezerwat przyrody
• Leśne Oczko - rezerwat przyrody
• Lubygość - rezerwat przyrody
• Szczelina Lechicka - rezerwat przyrody
• Staniszewskie Błoto - rezerwat przyrody
• Staniszewskie Zdroje - rezerwat przyrody
• Żurawie Błoto - rezerwat przyrody
• Kaszubski - park krajobrazowy
• Dolina Łeby - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania ruda - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• rybołów - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Biuro Informacji Turystycznej w Kartuzach Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Kartuzy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Kartuzy, Kartuzy

Jednostki administracyjne:

• Linia (wejherowski, woj. pomorskie)
• Sierakowice (kartuski, woj. pomorskie)
• Kartuzy (kartuski, woj. pomorskie)
• Chmielno (kartuski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska