Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bielawskie Błota (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB220010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1101,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zmeliorowane torfowisko wysokie typu atlantyckiego powstałe w obniżeniu pomiędzy kępami morenowymi Ostrowską, Pucka i Sławoszyńską, z niewielkimi jeziorkami. Mokradła zajmują 57% obszaru. Torfowisko zostało zdegradowane głównie w wyniku eksploatacji torfu i pożarów. Obserwuje się nadal zarastanie torfowiska brzoza i sosną (lasy i zadrzewienia zajmują 28% powierzchni obszaru). Torfowisko żywe zachowało się jeszcze w części południowej i centralnej. Północno - wschodnia część obszaru przypomina tundrę (mszar wrzoścowy).W części południowej obszaru powstały wydmy. Ostoja jest jedynym w Polsce miejscem lęgowym łęczaka. Występują tu 32 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 16 zagrożonych.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do obszaru najlepiej dojechać koleją do Sulcic - stacji na linii Puck - Krokowa i dalej PKS lub indywidualnie droga lokalną do wsi Mieroszyno. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Ostoja leży w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (14980 ha) z rezerwatami przyrody: Bielawa (680,2 ha), Moroszka Bielawskiego Błota (8,4 ha), Woskownica Bielawskiego Błota (33 ha). Teren ostoi należy również do bardzo atrakcyjnego nadmorskiego rejonu rekreacyjno - wypoczynkowego. Przez ostoję prowadzą trasy rowerowe lub piesze: Z Karwi i Jastrzębiej Góry Z Czarnego Młyna - do jeziorek w północno-wschodnim krańcu torfowiska Z Mieroszyna Ze Starzyna - do Kaczyńca. Tu łączą się drogi z Mieroszyna i Starzyna na południowo-wschodni skraj Bielawy. Ze Sławoszyna. Turyści mogą korzystać z noclegów w licznych hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych i zarastanie (zalesianie) terenów otwartych, zabudowa obrzeży ostoi osiedlami domków letniskowych (Sławoszynek), zaśmiecanie, nadmierna penetracja (zbiór żurawiny, łowiectwo), pożary.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bielawa - rezerwat przyrody
• Nadmorski - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• czapla purpurowa - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orzeł przedni - ptak
• rybołów - ptak
• kobczyk - ptak
• drzemlik - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• siewka złota - ptak
• batalion - ptak
• łęczak - ptak
• sowa błotna - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39 begin_of_the_skype_highlighting              (58) 320 41 39      end_of_the_skype_highlighting, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (0-58) 32-12-200 Urząd Gminy Władysławowo, Krokowa Zakład Ornitologii PAN Oddział PTTK w Gdańsku.

Jednostki administracyjne:

• Władysławowo (pucki, woj. pomorskie)
• Krokowa (pucki, woj. pomorskie)
• Puck (pucki, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska