Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ławica Słupska (obszar morski)

Kod obszaru:

PLC990001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

oso + soo (na mocy obu dyrektyw)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

80050,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk - ta sama powierzchnia, ten sam kod obszaru.

Opis przyrodniczy:

Ławica Słupska jest płytkim akwenem południowego Bałtyku, którego granice wyznaczono umownie zgodnie z przebiegiem izobaty 20 m. Jest to obszar o silnie zróżnicowanym dnie. Dominuje tu grupa makroalg, z wieloma zanikającymi już w Zatoce Gdańskiej gatunkami roślin. Szczególnie cenna jest krasnorost Delesseria sanguinea, uznany za zaginiony na obszarze Bałtyku Właściwego. Mimo, że na obszarze występują tylko 2 gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej - nur rdzawoszyi i nur czarnoszyi, jest to jednak ostoja ptasia o randze europejskiej. Wypłycenia akwenu zasiedlają liczne bezkręgowce, stanowiące bogatą bazę pokarmową dla zatrzymujących się jesienią i zimujących tu stad ptaków wodno-błotnych. Występują one w koncentracjach powyżej 20000 osobników. Szczególne znaczenie mają populacje lodówki, nurnika.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ławica Słupska leży 20-40 km na północ od Ustki i dotrzeć do niej można jedynie statkami. Nadzór nad obszarem sprawuje Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego.

Obszar położony jest daleko od szlaków morskich i jest niedostępny dla turystów. Do Ustki dojedziemy dwiema drogami, 210 od strony południowej i 203 od strony zachodniej. Problemów nie stanowi też dojazd komunikacją PKP i PKS. Ustka oferuje szeroko rozbudowaną bazę noclegową jak i gastronomiczną, praktycznie dla każdego rodzaju turysty. Do atrakcji turystycznych niewątpliwe można zaliczyć Promenadę Nadmorską, Port i Molo, Latarnię Morską, bądź można zwiedzić Muzeum Ziemi Usteckiej i Muzeum Chleba. Znajdziemy tu kilka szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych, takich jak szlak rowerowy na poligonie wojskowym., czy spływ Słupią. Organizowanych jest wiele imprez turystycznych o charakterze sportowym i związanych z kulturą i sztuką. W Ustce znajduje się punk miejskiej informacji turystycznej. Najbliższy oddział PTTK znaleźć można w Słupsku.
Gmina Ustka jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Do najważniejszych miejscowości turystycznych leżących bezpośrednio nad morzem należą tętniące życiem Rowy ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, "dziewicza" jeszcze Dębina z jednymi z najpiękniejszych klifów, urocze, otoczone lasami Poddąbie i nie mniej malownicze Orzechowo i Przewłoka. Dużego znaczenia turystycznego nabierają też pobliskie Wytowno i Lędowo. Osoby zainteresowane wypoczynkiem w wiejskim zaciszu z dala od zgiełku i hałasu mogą odpocząć w gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach takich jak Bałamątek, Redwanki, Objazda, Charnowo, Niestkowo i Wodnica oraz Duninowo, Starkowo i Możdżanowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku znajdą szlaki rowerowe, piesze i konne oraz szlak wodny rzeką Słupią i Łupawą.

Turystyka krajoznawcza:
Zabytki
W gminie Ustka znajdują się zabytkowe kościoły z przylegającymi cmentarzami - stanowiące zabytki klasy "0" objęte opieką konserwatora zabytków. Do najbardziej wartościowych zaliczyć można:

 • Kościół filialny p.w. "Znalezienia Krzyża" w Charnowie z XV w.
 • Kościół p.w. "Matki Bożej Częstochowskiej" w Duninowie z XV w.
 • Kościół filialny p.w. "św. Mikołaja" w Zimowsikach z XVI w.
 • Kościół filialny p.w. "Podwyższenia Krzyża" w Machowinie z XIX w.
 • Zabytkowy cmentarz w Machowinie
 • Kościół filialny p.w. "Św. Bartłomieja" w Możdżanowie z XIV w.
 • Kościół p.w. "Matki Bożej Częstochowskiej" w Objeździe z XVII w.
 • Neoromański kościół w Rowach z XIX w.
 • Kościół filialny p.w. "św. Stanisława" w Zaleskich z XVIII w.
 • Ryglowy kościół p.w. "św Franciszka z Asyżu" w Wytownie z XVII w.
 • Neogotycki kościół filialny p.w. "Najświętszego Serca Pana Jezusa" w Gąbinie z 1914 r.

Wartość zabytkową przedstawiają również chałupy o budowie szkieletowej, budowle bramne oraz pałace i dziedzińce dworskie znajdujące się prawie z każdej miejscowości. Na szczególną uwagę zasługują

 • Pałac w Duninowie pochodzący z XIX w.
 • Pałac w Zaleskich z XVIII w.
 • Zabytkowy pałac z XIX w. w Machowinie
 • Dwór w Zimowiskach z pocz. XIX w.
 • Dwór w Wytownie z 2 poł. XVIII w.

Turystyka aktywna
Oznakowane trasy turystyczne można przebyć pieszo lub rowerem.

 • Szlak czerwony - Północny :Łeba - Jałowiec (-Wicie), (9,6 km), wiedzie w kierunku "ruchomych wydm" w Słowińskim Parku Narodowym
 • Szlak żółty – Południowy: Łeba - Gardna Wielka (39 km), Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" (rezerwat biosfery)
 • Trasa rowerowa "Szlak Zwiniętych Torów": prowadzi między Rowami a Przewłoką liczy 20 km. Stanowi odcinek Hanzeatyckiej Trasy Rowerowej R-10 liczącej ponad 3 tys. km. Szlak został bowiem urządzony na bazie starych nasypów kolejowych budowanych przez Niemców jeszcze przed II wojną światową.

Szlaki kajakowe
Kajakarze korzystają ze szlaków wodnych - rzeką Łupawą przy ujściu której położona jest niezwykle atrakcyjna wieś Rowy lub rzeką Słupią.

 • Łupawa: rzeka jest zaliczana do najtrudniejszych szlaków kajakowych na Pomorzu. Rzeka przepływa najpierw przez interesujące krajobrazowo jezioro Jasień, największe w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”, następnie jako górski potok przez głęboko wciętą dolinę przełamuje się przez pasma moren, aby zniknąć w rozległym i płytkim jeziorze Gardno, do którego dociera płaską nadmorską równiną.
 • Słupia: tą górska rzeką można spłynąć do morza. Wypływa ona na wysokości około 178 m n.p.m. z torfowisk koło Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim, a kończy bieg, uchodząc w Ustce do Bałtyku. Ten ciekawy szlak kajakowy ma wielki atut: 62-kilometrowy odcinek z Sulęczyna do Gałęźni Małej w regulaminach GOK-PTTK widnieje w wykazie górskich szlaków kajakowych.

Wędkarstwo, zwłaszcza połów troci i łososi na Słupi staje się od paru lat wielką atrakcją tzw. turystyki wędkarskiej w Polsce. W sezonie wędkarskim ujście Słupi na odcinku Niestkowo - Charnowo - Zimowiska to najbardziej pożądane i oblegane łowisko łososia w Polsce.
Gmina ma bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla tego ekosystemu jest eksploatacja kruszywa ze podwodnych złóż, plany lokowania tu farm elektrowni wiatrowych.
Zagrożeniem dla ptaków mogą być pewne formy rybołówstwa - sieci stawne i sznury hakowe.
Zagrożeniem potencjalnym mogą być eksploatacja gazu i ropy naftowej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• piaszczyste ławice podmorskie, trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości
• rafy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nur czarnoszyi - ptak
• nur rdzawoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Dyrekcja Słowińskiego Parku narodowego ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino tel. (059) 81 17 204, 81 17 339, fax. (059) 81 17 509 e-mail : sekretariat@slowinskipn.pl www.slowinskipn.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 , 80 - 748 Gdańsk tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803 email: wsr@gdansk.uw.gov.pl www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne: