Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Bukowo

Kod obszaru:

PLH320041

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3263 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Na terenie obszaru znajduje się duże jezioro Bukowo, które poza jeziorami w Słowińskim P.N. jest uznawane za najlepiej zachowane jezioro przymorskie w Polsce, wraz z mierzeją oraz dwoma przylegającymi do jeziora kompleksami leśnymi: borów i brzezin bagiennych, i łęgów w odmianie przymorskiej oraz bagien z woskownicą porastających torfowisko wysokie typu bałtyckiego. Jest to jeden z lepiej zachowanych i praktycznie nie zabudowany odcinek wybrzeża bałtyckiego w Polsce. Na tym obszarze znajduje się tylko jedna, niewielka osada – Dąbkowice. Jezioro zachowuje naturalny rytm połączenia z morzem w okresie jesienno-wiosennym i zamknięcia latem, zwykle także zimą. Ten naturalny rytm jest sam w sobie unikatowy.
We względnie niewielkim akwenie jeziora Bukowo żyje 20 gatunków ryb. Na uwagę zasługuje unikatowa populacja płoci, wędrująca między jeziorem, a Bałtykiem.
W kompleksie lasów łęgowych w leśnictwie Iwęcino występuje bardzo liczna populacja podkolana białego. W skład obszaru wchodzi też fragment mierzei sąsiedniego jez. Jamno, ze stanowiskiem Linaria loeseli najdalej wysuniętym na zachód na polskim wybrzeżu - ważnym z powodów biogeograficznych. Bardzo ceniona jest roślinność związana z wydmami (zarośla rokitnika i bory).

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najbliżej położona stacja PKP znajduje się w Darłowie. Trochę dalej znajduje się stacja w Darłowie i Koszalinie. Ta ostatnia jest węzłem wschód – zachód na wybrzeżu, w związku z czym, oferuje bardzo dużą ilość połączeń zarówno kolejowych jak i autobusowych. Z obu tych miejscowości dojedziemy autobusami PKS do mniejszych miejscowości i osad takich jak Dąbki Zdrój.
Ostoja to obszar nadmorski więc jest wiele możliwości noclegu (np. w Dąbkach lub w Łazach): pola namiotowe, pensjonaty, campingi, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczn. W parze z noclegami idą też usługi gastronomiczne. Dużo miejsc noclegowych oferuje wspomniany już Koszalin oraz Darłowo, jednak są one oddalone od granic ostoi.

BOBOLIN
Turystyka aktywna, konna: Ranczo MUSTAFA

BUKOWO POMORSKIE
Turystyka krajoznawcza: pocysterski kościół z XIII wieku z gotyckim tryptykiem i renesansową amboną.

DARŁOWO
Turystyka krajoznawcza:

 • Zamek Książąt Pomorskich z XIV wieku
 • Kościół Mariacki z XIV wieku
 • Ratusz- barokowy. Przed ratuszem stoi fontanna z 1919 roku z posągiem rybaka
 • Brama Wysoka z obwarowaniami miejskimi
 • Kaplica św. Jerzego – piętnastowieczna gotycka
 • Kaplica św. Gertrudy – oryginalne (XV wiek) założenie gotyckiej architektury cmentarnej
 • zabytkowy dom (pl. Kościuszki 17)
 • zabytkowy dom (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 23)
 • zabytkowe kamienice (na ul. Powstańców Warszawskich 7, 15, 49, 51, 56)
 • młyn wodny, nieopodal znajduje się także spichlerz
 • latarnia morska z XIX wieku

Imprezy cykliczne:
Darłowo REGGAENWALDE Pomorska Stolica Reggae

DĄBKI Zdrój
Miejscowość o statucie uzdrowiska: zabiegi lecznicze w tym kąpiele borowinowe.
Imprezy cykliczne:
Mistrzostwa Polski w Windsurfingu- początek sierpnia

ŁAZY
Turystyka aktywna, piesza lub rowerowa: w Osiekach, oddalonych o 8 km, znajduje się pałacyk ze starym parkiem, co może stanowić cel pieszej wędrówki lub trasy rowerowej.
Turystyka aktywna, wodna: windsurfing, żeglarstwo.


Punkty informacji turystycznej:
Centrum Informacji Turystycznej w Darłowie
Tel.(094)314-22-23
www.darlowo.pl

Punkt Informacji Turystycznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Darłowie
Tel.(094)314-80-64
www.gzup.pl

Regionalne centrum informacji turystycznej w Koszalinie
Tel.(094)346-24-40
www.it-pomorze.pl

Zagrożenia:

Główne zagrożenie wiąż się z czystością wód. Zanieczyszczenia pochodzą ze sztucznego dopływu Bagiennica, prowadzącego wody z Grabowej, na którym jest ośrodek pstrągowy. Dodatkowymi zagrożeniami jest także intensywna gospodarka rybacka, a także rabunkowa eksploatacja trzciny, szczególnie do strony wschodniej. Przy zagrożeniach należy też wspomnieć o planowanych inwestycjach takich jak budowa kanału Jamno-Bukowo oraz rozbudowa lub budowa owych osiedli mieszkaniowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Koszaliński Pas Nadmorski - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• laguny przybrzeżne *
• kidzina na brzegu morskim
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg rzeczny - ryba
• koza - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• bielik - ptak
• kania ruda - ptak
• kania czarna - ptak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753 begin_of_the_skype_highlighting               (0 91) 43 03 753  end_of_the_skype_highlighting, fax. (0 91) 43 47 932, e-mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Bałtycka Organizacja Turystyczna Darłowo, ul. Pomorska 2/2, 76-153 Darłowo, Tel. (69) 130 96 20, e-mail: promocja@darlowo.pl, www.latem.darlowo.pl Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, Tel. (94) 318 53 20, fax (94) 318 52 81, mail: got@sianow.pl, www.sianow.pl Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Lechitów 23, 76-032 Mielno, Tel. (94) 318 99 55, fax (94) 316 61 52, mail: cit@mosir.mielno.pl, www.mielno.pl Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, tel. 094 346 24 40, fax. 094 343 51 67, mail: rcit@ko-pomerania.pl, www.it-pomorze.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Karnieszewice, Sianów

Jednostki administracyjne:

• Mielno (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
• Sianów (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
• Darłowo (sławieński, woj. zachodniopomorskie)