Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Radziechowach

Kod obszaru:

PLH240007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, z 1663 r. leży na wysokości 445 m npm. Zabudowania kościelne stanowią ważne miejsce rozrodu (największe na Śląsku) nietoperzy gatunku podkowiec mały z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Wieś jest położona około 3 km na południe od Żywca. Należy do najstarszych w Kotlinie Żywieckiej. Najlepiej dojechać koleją do stacji Radziechowy- Wieprz - 1 przystanek za Żywcem w kierunku na Zwardoń lub przelotowym PKS do Rycerki. Najlepiej jednak skorzystać z żywieckiego MZK spod dworca docierają do wsi autobusy linii 5. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory kulturowe - kościół został wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków. Oprócz zabytkowego kościoła można obejrzeć znajdującą się w pobliżu centrum wsi kapliczkę, wokół źródełka uznawanego za cudowne, a także zespół dworski w Wieprzu i inne przydrożne kapliczki. Na terenie gminy bardzo aktywnie działają: zespół "Mali Grojcowianie", pracownia rzeźby ludowej, zielarz, poeta i gawędziarz ludowy. Cyklicznie organizowane są imprezy: bieg narciarski Dudka - styczeń, Eko bieg szlakiem Dudka - maj, Powiatowa Olimpiada dla Dzieci Niepełnosprawnych - czerwiec, Boże Narodzenie po Beskidzku - impreza folklorystyczna o zasięgu powiatowym, posiady gawędziarskie i konkurs gry na instrumentach ludowych, dożynki - wrzesień. Nie mniej istotne są walory przyrodnicze tej część Beskidu Żywieckiego. Turyści mogą korzystać z noclegów w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym i w gospodarstwach agroturystycznych.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem mogą być prace remontowe (obecnie obiekt jest po remoncie dachu) z wykorzystaniem toksycznych środków ochrony drewna lub likwidacja wlotów do kryjówek z innych powodów.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/
Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2 info@silesia-sot.pl, www.silesia-sot.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Oddział PTTK w Żywcu

Jednostki administracyjne:

• Radziechowy-Wieprz (żywiecki, woj. śląskie)