Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Górkach Wielkich

Kod obszaru:

PLH240008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List proponowana jest zmiana zasięgu obszaru (powiększenie do 2213,7 ha).

Opis przyrodniczy:

Wieś położona w Beskidzie Śląskim, 6 km na południowy wschód od Skoczowa, gmina Brenna, powiat cieszyński. Wieś ta, położona w dolinie Brennicy - dopływ Wisły, przy drodze ze Skoczowa do Brennej, należy do jednej ze starszych na Śląsku Cieszyńskim. We wsi znajduje się Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, XVI w. będący ostoją nietoperzy (Chiroptera). W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: Nocka Dużego i Podkowca Małego.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Wieś położona w Beskidzie Śląskim, 6 km na południowy wschód od Skoczowa, gmina Brenna, powiat cieszyński. Wieś ta, położona w dolinie Brennicy - dopływ Wisły, przy drodze ze Skoczowa do Brennej, należy do jednej ze starszych na Śląsku Cieszyńskim. We wsi znajduje się Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, XVI w. będący ostoją nietoperzy (Chiroptera). W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: Nocka Dużego i Podkowca Małego.
Śląska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Mickiewicza 29 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.silesia-sot.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: info@silesia-sot.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Częstochowie, Zawierciu, Brennie, Wiśle.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem mogą być prace remontowe połączone z likwidacją wlotów lub wykorzystaniem toksycznych środków ochrony drewna.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice. Strona internetowa RDOŚ: http://www.katowice.rdos.gov.pl
Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Tel.: (32) 207 207 1, Fax.: (32) 207 207 2, info@silesia-sot.pl, www.silesia-sot.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Urząd Gminy Brenna
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Oddział PTTK w Bielsku Białej

Jednostki administracyjne:

• Brenna (cieszyński, woj. śląskie)