Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pakosław

Kod obszaru:

PLH140015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

668,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi obejmuje torfowiska przejściowe i niskie (w około pięciu procentach są zmineralizowane). Część terenu stanowią doły potorfowe, będące efektem po eksploatacji torfu (jest to około 10 procent powierzchni), znajdują się one w różnych fazach sukcesji wtórnej, częściowo już zarośniętymi przez drzewa i krzewy (głównie brzoza niska i wierzba). Ostoja ta swe szczególne znaczenia zawdzięcza występowaniu Języczki Syberyjskiej (jest to największe w Polsce jej stanowisko) oraz Lipiennika loesela, oraz trzech innych gatunków wymienionych w załaczniku II do dyrektywy siedliskowej (wydra, traszka grzebieniasta, oraz kumak nizinny).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Choć ostoja i jej okolice posiadają liczne walory turystyczno - krajoznawcze, niestety region ten wymaga jednak stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Nocleg znaleźć można w Iłży, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sporu i Rekreacji (bazę noclegową stanowi 9 drewnianych domków kempingowych podzielonych na pokoje 4 i 2 osobowe z toaletą, umywalką z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz z instalacją elektryczną). Ośrodek usytuowany jest nad brzegiem jeziora. Jest niestety dostępny jedynie w sezonie ze względu na brak centralnego ogrzewania. Dojazd do Pakosławia i Iłży możliwy między innymi zbiorową komunikacją PKS. Wartym zobaczenia jest gotycki zamek murowany w Iłży. Jest to widoczna z oddali, dominująca nad miastem wyniosła ruina. Zamek powstał około 1340 roku w miejscu pierwotnej drewnianej warowni biskupów krakowskich, wzmocnionej potężną okrągłą wieżą kamienną. W miejscowości Pakosław zachował się natomiast Park Zabytkowy w którym znajdują się uznane za pomniki przyrody trzechsetletni dąb szypułkowy oraz modrzew polski (liczący sobie ponad 200 lat). Dla turystów poszukujących aktywnego wypoczynku przygotowane zostały trasy rowerowe (projekt: Trasy rowerowe "Nad Iłżanką")
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych ostoi jest spadek poziomu wód gruntowych (co doprowadzić może do degradacji siedlisk niektórych z gatunków). Również naturalne procesy sukcesji, powodujące zarastanie torfowisk. Człowiek ze swej strony zagraża ostoi zaśmiecając ją, jak również niszcząc w wyniku pozyskiwania torfu. Jak dla większości torfowisk, poważnym niebezpieczeństwem jest ryzyko wystąpienia pożaru.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• języczka syberyjska

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego Urząd Miejski Iłża

Jednostki administracyjne:

• Iłża (radomski, woj. mazowieckie)
• Wierzbica (radomski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska