Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawy w Borowej

Kod obszaru:

PLH020045

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

188,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na Równinie Oleśnickiej obejmuje prywatny kompleks 4 stawów rybnych o powierzchni 15 ha - 75% powierzchni, powstałych w XII-XIII wieku i od tego czasu nieprzerwanie użytkowanych. Gospodarka rybacka polega m.in. na okresowym spuszczaniu wody i odsłanianiu mulistego dna. Z cyklem gospodarki stawowej związane jest największe znane w Polsce stanowisko rośliny koleantusa delikatnego - masowo pojawia się na dnie spuszczanych stawów. Populacja liczy ponad 10000 osobników (zagęszczenie sięga 500 os./m2) i charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem reprodukcyjnym (1 roślina produkuje do 2000 ziarniaków rocznie). Od utrzymania tradycyjnej gospodarki stawowej zależy występowanie również innych rzadkich gatunków roślin.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży około 20 km na wschód od Wrocławia, pomiędzy miejscowościami Borowa, Bielawa i Raków. Dojazd koleją do stacji Borowa na linii Wrocław - Oleśnica, a następnie około 5 km drogą lokalną na Kiełczów, w kierunku południowym. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze, choć nie jest objęty żadną formą ochrony. Turyści mogą korzystać z noclegów w Oleśnicy lub w gospodarstwach agroturystycznych.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Zmiana obecnej, ekstensywnej gospodarki stawowej - np. wzrost nawożenia.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• koleantus delikatny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Urząd Gminy Borowa
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Oddział PTTK Wrocław

Jednostki administracyjne:

• Długołęka (wrocławski, woj. dolnośląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska