Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Biała

Kod obszaru:

PLB140007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

83779,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Puszcza Biała o powierzchni 64 tys. ha jest położona w rejonie ostrołęcko-siedleckim, w województwie mazowieckim. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu, usytuowany w widłach Narwi i Bugu, w kierunku wschodnim sięga do miasta Małkinia Górna. Przez puszcze przepływają dopływy Narwi i Bugu: Brok, Struga, Truchełka, Turka, Wymarkacz. Teren w większości pokryty jest lasami iglastymi - sośninami oraz w niewielkim stopniu występują tu drzewostany dębowo-grabowe, jesionowo-olszowe i olszowe. W dolinach rzecznych znajdują się również siedliska łąkowe i zaroślowe oraz dwa kompleksy stawów rybnych. Duże walory przyrodnicze ostoi przejawiają się w bogactwie lasów o nisko przekształconej szacie roślinnej, charakteryzujących się bogatą florą i fauną, a także dobrze zachowanym, naturalnym charakterze swobodnie meandrujących rzek Bugu i Narwi. Na terenie ostoi występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Obszar ten zasiedla w okresie lęgowym bocian czarny, kraska i lelek. Ze względu na istniejące jeszcze nieścisłości i niejasności informacji przyrodniczych, teren ostoi wymaga ponownego zbadania i waloryzacji.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Bliskie sąsiedztwo Warszawy zapewnia łatwy dojazd do ostoi. Najlepiej dojechać drogami krajowymi 62 i 8 do Wyszkowa i Ostrowia Mazowieckiej, przez miasta te również przebiegają linie kolejowe. Teren puszczy posiada duże walory turystyczne, z których korzystanie ułatwiają szlaki turystyczne, umożliwiające zarówno wycieczki jednodniowe dla mieszkańców z pobliskiej Warszawy, jak i wielodniowe rajdy. Szlaki prowadzą do ciekawych miejsc przyrodniczych i pamięci narodowej z okresu walk powstańczych i wojen, a jeden z nich przebiega przez Nadbużański Park Krajobrazowy, stanowiący formę ochrony na terenie puszczy. Zwiedzając obszar ostoi, warto zatrzymać się w malowniczo położonej miejscowości Brok, gdzie można również obejrzeć takie zabytkowe miejsca jak: pozostałości murowanej, letniej rezydencji biskupów płockich z początku XVII wieku oraz XVI-wieczny, renesansowy kościół. Ponadto znajdziemy tam bogatą ofertę noclegową, w postaci ośrodków wypoczynkowych. Ostoja jest pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, gdzie można zasięgnąć informacji turystycznej także dotyczącej bazy noclegowej.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Siedliska przyrodnicze Puszczy Białej są silnie zdegradowane, stąd też obszar ten wymaga szczególnej ochrony i troski ze względu na cenne gatunki ptaków zasiedlających tę ostoję.
Zagrożenia mogłyby wystąpić w wypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bartnia - rezerwat przyrody
• Popławy - rezerwat przyrody
• Wielgolas - rezerwat przyrody
• Nadbużański - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wilk * - ssak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• leniec bezpodkwiatowy
• sasanka otwarta

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600 
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Ostrów Mazowiecka (ostrowski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Ostrów Mazowiecka (ostrowski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Brok (ostrowski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Małkinia Górna (ostrowski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Stary Lubotyń (ostrowski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Wąsewo (ostrowski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Obryte (pułtuski, woj. mazowieckie)
• Pułtusk (pułtuski, woj. mazowieckie)
• Zatory (pułtuski, woj. mazowieckie)
• Brańszczyk (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Długosiodło (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Rząśnik (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Somianka (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Wyszków (wyszkowski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska