Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Małopolski Przełom Wisły

Kod obszaru:

PLB140006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6972,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny Wisły pomiędzy Józefowem a Kazimierzem o powierzchni 6418,8 ha. Leży na wysokości od 119 do 134 m npm i charakteryzuje się wysokimi brzegami. Wśród malowniczych meandrów znajdują się liczne wyspy: nagie łachy piaszczyste lub pokryte roślinnością, wykorzystywane często jako pastwiska. Wody zajmują 32% obszaru. Brzegi rzeki i terasę zalewową zarastają zarośla wiklinowe, łąki i pastwiska (43%), lasy wierzbowo-topolowe (4%), piaszczyste plaże (4%). Teren jest użytkowany rolniczo (17% powierzchni). Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej ważną dla ptaków wodno-błotnych. Występuje tu co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: rybitwa białoczelna i rzeczna, ostrygojad, dzięcioł białogrzbiety, mewa czarnogłowa, szablodziób, batalion, krwawodziób, mewa pospolita, rycyk, płaskonos, nurogęś i zimorodek.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi najłatwiej dojechać drogami wiodącymi do Kazimierza Dolnego, a następnie na południe drogami lokalnymi. Do krańców południowych ostoi prowadzi droga Lublin - Iłża i Puławy - Sandomierz. Wisłę można przekroczyć promami w Kazimierzu Dolnym, Zakrzowie i Solcu nad Wisłą. Region ten dysponuje głównie atrakcjami przyrodniczymi. Bogactwo przyrodnicze obszaru sprzyja rozwojowi ekoturystyki, której amatorzy odwiedzać mogą : Rezerwat Przyrody: Krowia Wyspa (62,3 ha), Parki Krajobrazowe: Kazimierski (13670) (14691,0 ha) i Wrzelowiecki (4989,0 ha) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu: Chodelski (23339,0 ha), Doliny Rzeki Zwolenki, Kraśnicki, Solec nad Wisłą. Region posiada wysokiej klasy zabytki kultury w Kazimierzu Dolnym (najlepiej podczas festiwali muzyki ludowej i filmowym) i ruiny zamków w Kazimierzu, Janowcu i Solcu. Region ten jest centrum wycieczek szkolnych oraz turystyki weekendowej - zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy i Lublina Turyści korzystają z bazy hotelowej oraz gospodarstw agroturystycznych skupionych głównie w rejonie Kazimierza Dolnego. Informacje turystyczne są dostępne w lubelskim oddziale PTTK i punktach it w Puławach oraz w Dyrekcji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Kazimierzu Dolnym oraz w Lubelskim Towarzystwie Ornitologicznym.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla ostoi zalicza się zanieczyszczenia. Potencjalne zagrożenie stanowi plan regulacji tego odcinka Wisły. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Krowia Wyspa - rezerwat przyrody
• Kazimierski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Zwoleńki - obszar chronionego krajobrazu
• Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu
• Solec nad Wisłą - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• szablodziób - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Dyrekcja Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oddział w Kazimierzu Dolnym
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Chotcza (lipski, woj. mazowieckie)
• Przyłęk (zwoleński, woj. mazowieckie)
• Solec nad Wisłą (lipski, woj. mazowieckie)
• Annopol (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Józefów nad Wisłą (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Łaziska (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Wilków (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Kazimierz Dolny (puławski, woj. lubelskie)
• Janowiec (puławski, woj. lubelskie)
• Ożarów (opatowski, woj. świętokrzyskie)
• Tarłów (opatowski, woj. świętokrzyskie)