Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Brzeźnicka Węgorza

Kod obszaru:

PLH320002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

592,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę Brzeźnickiej Węgorzy wraz z jeziorami Brzeźniak, Żabice i Wierzno. Brzeźnicka Węgorza swoje źródło ma w jez. Studnica na Pojezierzu Drawskim i stanowi lewy dopływ rzeki Regi.

Brzeźnicka Węgorza na całej swej długości przedstawia ogrom wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Stanowi niepowtarzalną mozaikę: w górnym odcinku (Kołatka - jez. Brzeźniak) jest potokiem o dużym spadku, wartkim nurcie i kamienistym dnie, poniżej jez. Żabice płynie szeroką i głęboką doliną, wzdłuż której występują bardzo bogate florystycznie łęgi jesionowo-olszowe, bagienne olsy, żyzne i kwaśne buczyny oraz grądy. Na zboczach dolin oraz nad jeziorami spotkać można liczne źródliska. O wysokiej klasie czystości potoku świadczy występowanie słodkowodnego krasnorosta. Powyżej jez. Brzeźniak i na jego brzegach rozciągają się rozległe i niedostępne trzcinowiska, będące miejscem lęgowym wielu ptaków.

Obszar jest ostoją doskonale zachowanych i zróżnicowanych lasów liściastych. Są one szczególnie kontrastowe z monokulturami leśnymi rosnącymi wokół.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Na terenie ostoi nie ma żadnych osad. Najbliżej położonymi miejscowościami są Brzeźniak, Węgorzynowo (Węgorzyno) oraz Drawsko Pomorskie. W dwóch ostatnich znajdują się stacje PKP. Do wszystkich trzech miejscowości można dojechać autobusami PKS, z tym, że do miejscowości Brzeźniak dojeżdżają z dwóch większych miejscowości. Baza noclegowa znajduję się przede wszystkim w Węgorzynie i Drawsku Pomorskim. W Brzeźniaku znajdują się gospodarstwa agroturystyczne, które także proponują noclegi.

BRZEŹNIAK

Warto zobaczyć:

 • kościół ryglowy św. Mikołaja Biskupa z XIX w.
 • dawna remiza strażacka, adaptowana na chatkę turystyczną „Florianka”
 • park w stylu naturalistycznym o pow. 3 ha, założony na początku XIX wieku-pomnik przyrody

DRAWSKO POMORSKIE

Warto zobaczyć:

 • śródmieście miasta
 • kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV / XV i XIX wieku,
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku,
 • starostwo z 1907 - 1909,
 • ratusz z k. XVIII wieku, dom z ok. 1800 r
 • magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku,
 • dom z 1906 r.,
 • dom murowano - szachulcowy z 1. ćw. XIX wieku,
 • dom szachulcowy z XVIII / XIX wieku,
 • zabudowa gospodarcza.

Szlaki piesze:

 • Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (Drawsko Pomorskie- Iłowiec)
 • Szlak Jezior Drawskich (Gudowo – Ostrowice – Gudowo)
 • Ścieżka Przyrodnicza: Karwice - Leśniczówka Dzikowo

Szlaki rowerowe:

 • Wokół Jeziora Lubie (Drawsko Pomorskie – Karwice - Drawsko Pomorskie)
 • Wzgórza Moreny Czołowej (Drawsko Pomorskie – Tęczyn- Drawsko Pomorskie)
 • Parki Krajobrazowe (Drawsko Pomorskie – Ińsko)
 • Rzeka Brzeźnicka Węgorza – Wodospady (Drawsko Pomorskie – Brzeźniak - Drawsko Pomorskie)

Szlaki kajakowe:

 • Drawa (im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły)
 • Kokna - prawy dopływ Drawy

Szlak konny:

 • Szlak Konny Pojezierze Drawskie (Łobz –Biały Bór)

WĘGORZYNO - gmina

Warto zobaczyć:

 • Chwarstno - Kościół Wniebowzięcia NMP
 • Dłusko - Kościół (ruina), Cmentarz przykościelny
 • Gardno - Kościół Św. Mateusza
 • Ginawa - Kościół Św. Anny
 • Kraśnik Łobeski -Park dworski, Grobowiec Passartów
 • Lesięcin - Park dworski, Pałac
 • Mieszewo –Pałac, Obelisk z krzyż z kamiennym kręgiem
 • Podlipce- park dworski
 • Przytoń -Kościół Św. Marii Magdaleny
 • Sielsko- Park dworski i ruiny pałacu
 • Trzebawie- Kościół Św. Michała Archanioła
 • Winniki -Kościół Św. Karola Boromeusza
 • Zwierzynek -Kościół Św. Rodziny

Szlaki piesze:

 • Szlak Wzniesienia Moreny Czołowej - szlak zielony
 • Błękitny Szlak Pojezierza Ińskiego

Poprowadzonych jest 13 szlaków rowerowych.

Zagrożenia:

 • presja na użytkowanie rekreacyjne niezalesionych brzegów jezior
 • urozmaicona konfiguracja terenu i różnorodność krajobrazowa jest powodem, dla którego urządzane tu są nielegalne rajdy samochodów terenowych. Niszczona jest wówczas pokrywa glebowa, runo leśne, a hałas płoszy zwierzęta. Trasy rajdowe przebiegają również w lasach na siedliskach bagiennych i źródliskach.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• kumak nizinny - płaz
• siewka złota - ptak
• łęczak - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Informacja Turystyczna w Drawsku Pomorskim, Tel. (94) 363 25 03, www.drawsko.pl

Punkt Informacji Turystycznej, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Węgorzynowo tel. 91 3971455, e-mail biblwno@wp.pl

Jednostki administracyjne:

• Drawsko Pomorskie (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Ińsko (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Węgorzyno (łobeski, woj. zachodniopomorskie)