Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Środkowej Wisły

Kod obszaru:

PLB140004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

30777,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na Wiśle - ostatniej w większości nieuregulowanej wielkiej rzece w Europie. Ostoja obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Dęblinem a Płockiem. Wisła zachowała tu wyjątkowo naturalny charakter rzeki roztokowej. Na odcinku tym Wisła tworzy liczne wyspy, starorzecza i boczne kanały. Występują tu zarówno wyspy w formie piaszczystych łach, po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną. Wielkie piaszczyste łachy są siedliskiem wielu gatunków mew, rybitw i sieweczek. Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową porastają zarośla wikliny oraz łąki i pastwiska. Na niektórych odcinakach pozostały tu również fragmenty dawnych lasów łęgowych złożonych z topól i wierzb. Głównym celem powołania ostoi jest występująca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna. W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków ważne w skali europejskiej. Spośród nich lęgi odbywają tu m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa białoczelna i rzeczna. Występuje tu również 9 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt m.in. ostrygojad, podgorzałka i podróżniczek. W okresie zimy występują tu duże koncentracje gągoła i bielczka. Obszar ma bardzo duże znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków migrujących. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu lipiennik Loesela.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Większe miasta w okolicach ostoi to: Płock, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Góra Kalwaria i Dęblin. Do większości tych miejscowości można dojechać autobusem PKS z Warszawy. Najbliższe ostoi stacje PKP znajdują się w Nowym Dworze Mazowieckim, Warszawie, Otwocku i Dęblinie. Na nocleg i posiłek można się zatrzymać w większości z tych miast. W stolicy można się tu przespać w hotelu lub jednym z dwóch szkolnych schronisk młodzieżowych. Gospodarstwa agroturystyczne w okolicy ostoi znajdują się m.in. Wilczkowie i Drwałach koło Wyszogrodu, w Trębkach koło Zakroczmia i w Kozienicach. W okolicach ostoi znajduje się wiele miejsc godnych zwiedzenia m.in. Katedra w Płocku, Płockie ZOO, Twierdza Modlin oraz zabytki stolicy. W okolicach ostoi wytyczonych jest wiele szlaków turystycznych m.in. Szlak Nadwiślański im. Władysława Broniewskiego. Do Płocka warto wybrać się na Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących "MORF" lub na Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych "CZŁOWIEK - TEATR - ULICń. W Zakroczymiu organizowany jest co roku w maju Piknik nad Wisłą. Natomiast w lipcu w Kozienicach odbywa się Festiwal Piosenki Polskiej im. Bogusława Klimczoka. Dalsze informacje można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej w Płocku oraz w Stołecznym Biurze Informacji i Promocji Turystycznej.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem dla ostoi jest planowana regulacja koryta rzeki oraz jej kaskadyzacja. Negatywne skutki dla przyrody ostoi mogą wywołać: zanieczyszczenie wód, niszczenie lasów nadrzecznych oraz płoszenie ptaków w okresie lęgowym. Lokalnymi zagrożeniami są kłusownictwo rybackie, palenie ognisk i pożary łąk oraz wycinanie drzew w międzywalu przez miejscową ludność.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Grodno - rezerwat przyrody
• Kępa Antonińska - rezerwat przyrody
• Kępa Rakowska - rezerwat przyrody
• Kępa Wykowska - rezerwat przyrody
• Kępy Kazuńskie - rezerwat przyrody
• Łachy Brzeskie - rezerwat przyrody
• Ławice Kiełpińskie - rezerwat przyrody
• Ławice Troszyńskie - rezerwat przyrody
• Ruska Kępa - rezerwat przyrody
• Wikliny Wiślane - rezerwat przyrody
• Wyspy Białobrzeskie - rezerwat przyrody
• Wyspy Zakrzewskie - rezerwat przyrody
• Wyspy Zawadowskie - rezerwat przyrody
• Zakole Zakroczymskie - rezerwat przyrody
• Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki - obszar chronionego krajobrazu
• Gostynińsko-Gąbiński - obszar chronionego krajobrazu
• Nadwiślański I - obszar chronionego krajobrazu
• Nadwiślański II - obszar chronionego krajobrazu
• Nadwiślański III - obszar chronionego krajobrazu
• Warszawski - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• mewa mała - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• kulon - ptak
• derkacz - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bielik - ptak
• podgorzałka - ptak
• bocian czarny - ptak
• bączek - ptak
• kiełb białopłetwy - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Płocka Dolina Wisły: Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
Warszawska Dolina Wisły: Dyrektor Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
Stężycka Dolina Wisły: Dyrektor Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Płock (Płock, woj. mazowieckie)
• Maciejowice (garwoliński, woj. mazowieckie)
• Wilga (garwoliński, woj. mazowieckie)
• Warka (grójecki, woj. mazowieckie)
• Gniewoszów (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Kozienice (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Magnuszew (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Sieciechów (kozienicki, woj. mazowieckie)
• Jabłonna (legionowski, woj. mazowieckie)
• Nowy Dwór Mazowiecki (nowodworski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Czosnów (nowodworski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Leoncin (nowodworski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Zakroczym (nowodworski (mazowieckie), woj. mazowieckie)
• Józefów (otwocki, woj. mazowieckie)
• Otwock (otwocki, woj. mazowieckie)
• Karczew (otwocki, woj. mazowieckie)
• Sobienie-Jeziory (otwocki, woj. mazowieckie)
• Góra Kalwaria (piaseczyński, woj. mazowieckie)
• Konstancin-Jeziorna (piaseczyński, woj. mazowieckie)
• Bodzanów (płocki, woj. mazowieckie)
• Gąbin (płocki, woj. mazowieckie)
• Mała Wieś (płocki, woj. mazowieckie)
• Słubice (płocki, woj. mazowieckie)
• Słupno (płocki, woj. mazowieckie)
• Wyszogród (płocki, woj. mazowieckie)
• Czerwińsk nad Wisłą (płoński, woj. mazowieckie)
• Brochów (sochaczewski, woj. mazowieckie)
• Iłów (sochaczewski, woj. mazowieckie)
• Młodzieszyn (sochaczewski, woj. mazowieckie)
• Łomianki (warszawski zachodni, woj. mazowieckie)
• Płock (Płock, woj. mazowieckie)
• Warszawa - Miasto Stołeczne (warszawski, woj. mazowieckie)
• Puławy m. (puławski, woj. lubelskie)
• Dęblin (rycki, woj. lubelskie)
• Stężyca (rycki, woj. lubelskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska