Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mamerki

Kod obszaru:

PLH280004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

162,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Na Mazurach, nad Kanałem Mazurskim, 8 km od Węgorzewa, 22 km od Giżycka, 25 km od Kętrzyna, 18 km od Gierłoży znajduje się jeden z najlepiej zachowanych w Polsce, kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej. Położone są wśród lasów. Bunkry te stanowią zimowisko dla nietoperzy.

Od roku 1991 w schronach prowadzone są liczenia zimujących nietoperzy. Wykonują je pracownicy i studenci UMK w Toruniu, pracownicy Instytutu Ekologii PAN oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2002 stwierdzono zimowanie 5 gatunków nietoperzy: mopka Barbastella barbastellus (maksymalna stwierdzona liczebność 454 osobniki) - gatunku z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, oraz nocka Natterera Myotis nattereri (maksymalnie 8 osobników), nocka rudego Myotis daubentoni (maksymalnie 7 osobników), mroczka pozłocistego Eptesicus nilssoni (maksymalnie 4 osobniki) i gacka brunatnego Plecotus auritus (maksymalnie 6 osobników). Obok obszarów Pomorza (twierdza Grudziądz) jest to drugie co do liczebności miejsce hibernowania nietoperzy, a w szczególności mopka (Barbastella barbastellus).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Największą atrakcją turystyczna jest oczywiście Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych Mamerki k/Sztynortu, Węgorzewa, udostępniona do zwiedzania po raz pierwszy od 1945 r. Kwatera została wybudowana w odległości 18km na wschód od kwatery Hitlera. . Jest tu 30 niezniszczonych bunkrów i schronów, w tym bunkier "gigant", takiego samego typu jak ten, w którym Adolf Hitler mieszkał podczas wojny. Na dachu największego bunkra została zbudowana dla turystów wieża widokowa, ze wspaniałym widokiem na jezioro Mamry i okolicę. Ponadto idąc 4 km od Mamerek wzdłuż Kanału Mazurskiego, można podziwiać bobry i ich profesje, czyli budowanie tam. Inne atrakcje to Kanał Mazurski i ogromna betonowa śluza w Leśniewie Górnym, która posiada komorę o głębokości 21 m, szerokości 7,5 m, długości 46 m. Do prawie ukończonej budowli położonej w środku lasu nie zdążono doprowadzić kanału. Cały obiekt bunkrów jest bezpieczny i udostępniony do zwiedzania, trasy turystyczne są wygodne i dostosowane do turystów we wszystkich grupach wiekowych. Obiekt posiada wygodny parking dla autokarów i samochodów osobowych, toalety, plastyczną makieta obiektu, wystawę historycznych pamiątek z okresu II wojny. Obiekt otwarty jest od 1 maja do 30 października, od 8.00 do 20.00. W pozostałych miesiącach po uprzednim zgłoszeniu grupy. Najwygodniejszym i najlepszym transportem do poruszania się po mazurach jest samochód oraz autobusy PKS wynika to z ubogiej sieci kolejowej. Aby dotrzeć do Mamerek samochodem najlepiej jechać trasą Kętrzyn-Węgorzewo. Podróż PKS z Węgorzewa do Mamerek trwa około 15 minut, a z Kętrzyna około 50 minut.

Zagrożenia:

Jednym z zagrożeń jest zimowanie wielu nietoperzy w miejscach łatwo dostępnych co powoduje płoszenie ich przez odwiedzających obiekt turystów i poszukiwaczy militariów. Innym zagrożeniem mogą być formy zagospodarowania bunkrów na cele turystyczne (schronisko turystyczne, przechowalnie serów). To wiąże się z osuszeniem zalanego obecnie częściowo wodą, podziemnego korytarza.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Mamerki info Karolewo 22/33, 11-400 Kętrzyn tel/fax: (089) 752 42 83, tel. kom.: 0 606 827 755, 0 602 156 470 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405 e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Węgorzewo (węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska