Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Liwca

Kod obszaru:

PLB140002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

27431,5 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Dolina Liwca jest obszarem położonym w województwie mazowieckim, w rejonie ostrołęcko-siedleckim. Teren ten rozciąga się nad rzeką Liwiec, będącej dopływem Bugu. Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. Niektóre odcinki rzeki mają charakter naturalny, na innych odcinkach jest ona uregulowana, lokalnie w dolinie występują wtórne zabagnienia. Rzeka Liwiec posiada urozmaicone brzegi - od wysokich skarp po płaskie mielizny, otwierające widok na rozległe, malowniczo położone łąki i pastwiska. Obszar doliny pokryty jest głównie przez łąki i pastwiska, nielicznie występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie skupiska lasów iglastych. Na terenie tym znajdują się także trzy kompleksy stawów rybnych. Dolina Liwca jest cenną ostoją ptaków wodno-błotnych, w której występuje, co najmniej 20 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi, są to m.in.: cyraneczka, cyranka, kulik wielki, rybitwa białowąsa, brodziec piskliwy, perkoz rdzawoszyi, rycyk czy ortolan. Jednakże dużym zagrożeniem tego regionu były przeprowadzane melioracje na początku lat 90-tych osuszające tereny lęgowe wielu gatunków ptaków.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dolina Liwca położona jest na terenie powiatu węgrowskiego i siedleckiego, dlatego też preferowany jest dojazd do Węgrowa, który oddalony jest 80 km na wschód od Warszawy. W mieście tym krzyżują się drogi z Warszawy do Drohiczyna i z Siedlec przez Łochów do Wyszkowa. Powiat węgrowski oferuje bogatą bazę noclegowo - gastronomiczną, w czym szczególnie wyróżnia się gmina Łochów. Coraz bogatsza jest również propozycja agroturystyczna. Na rozwój turystyki na terenie powiatu węgrowskiego wskazuje m.in. jego ulokowanie w obszarze Zielonych Płuc Polski oraz Otulinie Nadbużańskiego Parku Narodowego. Na południu powiatu rozciągają się równiny, poprzecinane malowniczymi dolinami rzek Liwca i Kostrzyni, które włączone są do Węgrowsko-Siedleckigo Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jedną z największych atrakcji dla turystów - kajakarzy jest spływ Liwcem, dzięki któremu można podziwiać ciekawą krajobrazowo dolinę rzeczną. Poza szlakami rzecznymi, w powiecie węgrowskim wytyczono atrakcyjne szlaki do turystyki pieszej i rowerowej, które prowadzą do najpiękniejszych miejsc w regionie, obfitujących również w zabytki historyczne, takich jak np. zespół zamkowo-pałacowy w Liwcu czy neoklasycystyczny kościół św. Wawrzyńca w Korytnicy. Ciekawą, coroczną imprezą turystyczną w Węgrowie są ogólnopolskie festiwale "Biesiada Weselna”, które są przeglądem twórczości literacko-muzycznej i kulinarnej związanej z obrządkiem weselnym. Nadzór nad obszarem doliny Liwca sprawuje dyrektor Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Zagrożenia:

Główne zagrożenie to melioracje, których efektem jest osuszenie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• boleń - ryba
• koza - ryba
• koza złotawa - ryba
• piskorz - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• rzepik szczeciniasty

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, tel.: (22) 556 56 00, fax.: (22) 556 56 02, rdos.warszawa@rdos.gov.pl, http://warszawa.rdos.gov.pl

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, tel.: 22 877 20 10, fax.: 22 877 22 70, biuro@mazowsze.mrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Olszanka (łosicki, woj. mazowieckie)
• Mokobody (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Mordy (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Siedlce (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Suchożebry (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Zbuczyn Poduchowny (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Węgrów (węgrowski, woj. mazowieckie)
• Grębków (węgrowski, woj. mazowieckie)
• Korytnica (węgrowski, woj. mazowieckie)
• Liw (węgrowski, woj. mazowieckie)
• Łochów (węgrowski, woj. mazowieckie)
• Jadów (wołomiński, woj. mazowieckie)
• Wyszków (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Siedlce m. (Siedlce, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska