Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Słowińska (dawniej Pobrzeże Słowińskie) (ob. siedliskowy)

Kod obszaru:

PLH220023

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

32150,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar zajmuje dobrze zachowane, wykształcone typowe na dużych powierzchniach siedliska chatakterystyczne dla terenów nadmorskich. Spośród nich 9 rodzajów siedlisk europejskich. Stanowiska 12 gatunków rzadkich i zagrożonych mających znaczenie europejskie, w tym rośliny naczyniowe, bęzkręgowce: pijawki, pajęczaki, ważna ostoja ptasia o randze europejskiej, m.in.: bocian czarny i biały, bąk, bielaczek, bielik, błotniak stawowy i łąkowy, orliki, derkacz, żuraw, rybitwy, puchacz, dzierzba gąsiorek. To także siedlisko ptaków migrujących: świstuna, gęsi, nurogęsi, mewy srebrzystej. Obszar chroni krajobraz różnorodnych form morfologicznych, obserwowanych na Mierzei Gardnieńsko-łebskiej, w tym unikatowe barchany nadmorskie (do 40 m.n.p.m.), wędrujące w tempie 3-10 m rocznie. 2 największe słonawe przymorskie jeziora: Łebsko i Gardno wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi.

Opis turystyczny:

Pobrzeże Słowińskie- Słowiński Park Narodowy i Rezerwat Biosfery rozciąga prawie równoleżnikowo między Dębiną a Łebą. Zalecany dojazd: PKP do Słupska, stamtąd PKS do Ustki, skąd można dostać się do Dębiny, Smołdzina, Łeby. W Łebie czekają na turystów noclegi i kompleksy wypoczynkowo-lecznicze. W Łebie i okolicach, nie licząc Parku jest mnóstwo atrakcji dla turystów: latarnie morskie Stilo i Czołpino, Rezerwat Przyrody "Mierzeja Sarbskń, Ogród Ornitologiczny; "Western City"-skansen rozrywki i kultury "Dzikiego Zachodu" ; wrak zatopionego transportowca duńskiego; ścieżka rowerowa wokół jeziora Sarbsko; rejsy wycieczkowe po Jeziorze Łebsko do skansenu w Klukach; ruiny kościoła z XVII w; wypożyczalnie sprzętu wodnego(skutery, rowery wodne itp.), stadniny koni, miejskie korty tenisowe; strzelnice sportowe; kręgielnia Z chronionych ssaków występuje wydra oraz foka szara. Ponadto liczne rośliny chronione w Polsce.

Zagrożenia:

zanieczyszczenie rzek prowadzące do eutrofizacji jezior osuszanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi zaprzestanie wypasu jest przyczyną zarastania łąk i zmniejszania się lęgowej populacji ptaków siewkowatych intensywna penetracja przez turystów-płoszenie ptaków, zaśmiecanie, osuwanie się unikatowych wydm niebezpieczeństwo penetracji rowerowej na nieoznakowanych, nie przezanczonych dla rowerów (bogatych w dzikie gatunki) ścieżkach hałaśliwy sprzęt wodny płoszy ptaki

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Słowiński Park Narodowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• laguny przybrzeżne *
• kidzina na brzegu morskim
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• wilgotne zagłębienia międzywydmowe
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• foka szara - ssak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk tel. (58) 683 68 00, fax (58) 683 68 03 email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, http://gdansk.rdos.gov.pl/ Słowiński Park Narodowy 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 1

Jednostki administracyjne:

• Łeba (lęborski, woj. pomorskie)
• Wicko (lęborski, woj. pomorskie)
• Główczyce (słupski, woj. pomorskie)
• Smołdzino (słupski, woj. pomorskie)
• Ustka m. (słupski, woj. pomorskie)