Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Krogulec

Kod obszaru:

PLH140008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

113,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi stanowią dwa, niewielkiej wielkości zbiorniki wodne nazwane Krogulec i Glinianka. Obszar położony jest w pobliżu wsi Dąbrówka (w odległości około dwóch kilometrów od niej). Pierwszy z nich jest zbiornikiem naturalnym, drugi natomiast pozostałością wyrobiska, z którego niegdyś wydobywano glinę, na potrzeby położonej w jego pobliżu cegielni (której ruiny zachowały się do dzisiejszego dnia). Jest on obecnie silnie porośnięty przez roślinność szuwarową i bardzo płytki. Jezioro Krogulec jest jeziorem śródleśnym o kwaśnym odczynie i brunatnym zabarwieniu i niską produktywnością biologiczną. (tzw. Jezioro dystroficzne). Zbiornik porośnięty jest przez roślinność wodną (zarówno o liściach pływających po powierzchni wody jak i zanurzonymi), jego obrzeża zasiedla brzezina bagienna, a otoczony jest przez las sosnowy. Zbiorniki te są bardzo cenne pod względem przyrodniczym, są bowiem jedynym w województwie mazowieckim, znanym, stanowiskiem strzebli błotnej (gatunek ryby, zapisany w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt jako gatunek silnie zagrożony wyginięciem). Szczególne znaczenie dla zachowania tego gatunku ma większe jezioro (będące obecnie jednym z największych stanowisk strzebli błotnej w Polsce).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar ostoi, to przede wszystkim piękno natury oraz odpoczynek od wielkomiejskiego zgiełku. Jednak jej okolice to również wiele obiektów zabytkowych. Do miejsc które można zwiedzić należy między innymi jednonawowy kościół parafialny w Dąbrówce (jego projekt pochodzi z 1875 roku, natomiast wybudowany i oddany do użytku został w latach 1903-1905). Wartym zobaczenia jest również Pałac znajdujący się w Ślężanach, pochodzący z XVI wieku. Obiekt ten położony jest nad samym Bugiem, nadając mu malowniczy wygląd. Równie urokliwy jest pochodzący z XVIII wieku Pałacyk w miejscowości Chajęty wraz z przypałacowym parkiem, w którym rosną piękne jesiony, czarne topole, lipy, sosny. Najbliższa okolica ostoi nie posiada rozwiniętej bazy noclegowej, nocleg można znaleźć w gospodarstwie agroturystycznym w pobliskiej miejscowości Zaścienie (około pięciu kilometrów od ostoi), gdzie oprócz noclegu i wyżywienia, można uprawiać turystykę konną (stadnina koni). Dojazd możliwy jest komunikacją PKS (http://www.pks.warszawa.pl/ ).

Zagrożenia:

Zagrożenie dla ostoi Krogulec stanowi z jednej strony naturalny proces sukcesji (ale przyśpieszany w wyniku działalności człowieka), powodujący zarastanie i wypłycanie jezior, które w niedalekiej przyszłości doprowadzi do zaniknięcia jeziora Glinianki. Największym zagrożeniem dla jeziora Krogulec jest natomiast wyławianie ryb (w tym chronionej Strzebli błotnej). Niebezpieczeństwem jest także niekontrolowane i nieprzemyślane zarybianie zbiornika nowymi gatunkami ryb (jednak działania te mają niewielką częstotliwość i nasilenie). Potencjalnym zagrożeniem dla chronionego gatunku są nieracjonalne zabiegi melioracyjne (osuszanie).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Wspólnota wsi Dąbrówka. 05-252 Dąbrówka.
Urząd Gminy Dąbrówka (powiat wołomiński, województwo mazowieckie), Dąbrówka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Dąbrówka (wołomiński, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska