Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy Seroczyńskie

Kod obszaru:

PLH140004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

552,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja leży na wysokości 169-172 m n.p.m., na pagórkach moren czołowych zlodowacenia stadiału Warty. Obejmuje prawie całą powierzchnię Lasów Seroczyńskich (lasy liściaste i mieszane). Drzewostan tworzy głównie dąb bezszypułkowy z domieszką grabu, sosny, dębu szypułkowego, brzozy i osiki. Siedlisko to charakteryzuje się bardzo bogatym składem gatunkowym runa z wieloma gatunkami chronionymi w Polsce. Występują tu dwa siedliska przyrodnicze, cenne z europejskiego punktu widzenia - dąbrowy świetliste oraz grądy środkowoeuropejskie (ponad 70% powierzchni ostoi).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się na Nizinie Południowopodlaskiej, w południowej części Wysoczyzny Siedleckiej. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Ostoja usytuowana jest na północ od Stoczka Łukowskiego. Do Stoczka Łukowskiego można dotrzeć autobusem PKS z Warszawy i Siedlec. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Łukowie i Pilawie. Ze Stoczka Łukowskiego do południowej granicy ostoi jest około 4 km, które należy pokonać pieszo lub podjechać autobusem PKS do Seroczyna lub innych wsi okalających ostoję. Baza noclegowo - gastronomiczna znajduje się w Stoczku Łukowskim (schronisko młodzieżowe, ośrodki wypoczynkowe, hotel). W Seroczynie funkcjonuje schronisko młodzieżowe PTSM. Turyści korzystają również z oferty gospodarstw agroturystycznych. W regionie kultywuje się tradycje folklorystyczne - w czerwcu w Stoczku Łukowskim odbywa się Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych popularyzujący folklor podlaski. W Woli Serockiej działa zespół folklorystyczny Wolenianki.

Turystyka ekologiczna: walory przyrodnicze (przyroda dużego kompleksu leśnego) stanowią o atrakcyjności ostoi. Na południu ostoja graniczy z rezerwatem przyrody "Kulak", w którym występuje stanowisko rosiczki długolistnej.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać również turystykę nizinną pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych.

Turystyka krajoznawcza: warto zwiedzić pobliski Stoczek Łukowski interesująco położony w dolinie Świdra. Miasto istnieje od XII wieku, a przywilej lokacyjny otrzymało od króla Zygmunta Starego już 4 kwietnia 1546 roku. Jest to miejsce wielu działań zbrojnych w obronie niepodległości Polski, w tym pierwszej zwycięskiej bitwy Powstania Listopadowego, stoczonej 14 lutego 1831 roku. W setną rocznicę bitwy postawiono pomnik w miejscu dowodzenia przez gen. Józefa Dwernickiego.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla lasu ostoi jest zaśmiecanie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dąbrowy Seroczyńskie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (22) 55 65 602, tel.: (22) 55 65 600
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278, Nadleśnictwo Siedlce, 08-110 Siedlce 25, ul. Kazimierzowska 9, http://www.lasy.warszawa.pl/siedlce/
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Informacji turystycznej udzielą:

  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Wodynie (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Stoczek Łukowski (łukowski, woj. lubelskie)

Źródła danych:

• - Formularze SDF, Strona internetowa powiatu siedleckiego - http://www.powiatsiedlecki.pl/ Strona internetowa miasta Siedlec - http://www.siedlce.um.gov.pl/sport/sport.cfm Strona internetowa nadleśnictwa Siedlce - http://www.lasy.warszawa.pl/siedlce/ Strona internetowa miasta Stoczek Łukowski - http://www.stoczeklukowski.pl/ Mapa Krajoznawcza. Mazury Wschodnie, Podlasie, Mazowsze Wschodnie. 1997, PPWK • SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska