Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Janowskie (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB060005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

60235,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rozległy i zwarty kompleks leśny, stanowiący północno-zachodnią część Puszczy Solskiej oraz enklawę leśną "Rozwadów" dla ochrony głuszca (położoną na południe od głównego kompleksu). Przeważa płaski teren, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim; odwadniany przez szereg cieków, z których wiele ma tu swoje obszary źródliskowe (rzeki: Biała Branew, Czartosowa, Rakowa oraz Bukowa i Sanna). Sieć rzeczną uzupełniają liczne kanały i rowy. Obszary bezodpływowe lub okresowo przepływowe zajęte są przez torfowiska wysokie lub przejściowe, z których część zamieniono jeszcze w ubiegłym stuleciu w stawy rybne (ok. 150 sztuk - każdy po 10-50 ha). Istnieje kilka kompleksów takich stawów w różnym stopniu zarośniętych roślinnością, a w ich otoczeniu częste są torfowiska albo kontrastujące siedliskowo wydmy piaszczyste porośnięte borami sosnowymi i mieszanymi. Wśród roślinności przeważają zbiorowiska leśne (80%). Przeważają siedliska borowe, ale dużą część powierzchni zajmują też siedliska lasu liściastego. 50% powierzchni ostoi to siedliska wilgotne. Ostoja ptasia o randze europejskiej E73.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi można się dostać własnym środkiem transportu i komunikacją autobusową. Największe miasta w granicach ostoi to Janów Lubelski, Stalowa Wola, Zaklików. W miejscowościach tych istnieje duży wybór miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych. Ponadto znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne.

O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego). W Lasach Janowskich powstało też kilka leśnych ścieżek edukacyjnych. Warto odwiedzić również ekspozycję przyrodniczą przy siedzibie nadleśnictwa Janów Lubelski.

Turystyka kwalifikowana: W granicach obszaru wytyczono kilka znakowanych szlaków pieszych i rowerowych. Istnieje też możliwość uprawiania turystyki konnej i wodnej na zalewie opodal Janowa, gdzie można wypożyczyć sprzęt wodny i rowery. Zimą istnieje również możliwość wynajęcia sań.

Turystyka krajoznawcza: Wśród zabytków kultury materialnej na szczególną uwagę zasługują: barokowy kościół i klasycystyczna zabudowa głównej ulicy Janowa, kościół w Momotach Górnych, kościół w Potoku Wielkim i kościół oraz synagoga w Modliborzycach. Przy siedzibie nadleśnictwa Janów Lubelski znajduje się muzeum kolejek wąskotorowych.

Zagrożenia:

Największe zagrożenie stanowi wycinanie roślinności na stawach rybnych, usuwanie starodrzewi i osuszanie terenów podmokłych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Imielty Ług - rezerwat leśny
• Jastkowice - rezerwat leśny
• Kacze Błota - rezerwat leśny
• Lasy Janowskie - rezerwat leśny
• Łęka - rezerwat leśny
• Szklarnia - rezerwat leśny
• Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• wilk * - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• sóweczka - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• puchacz - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, tel.: (17) 785-00-44, fax.: (17) 852-11-09, sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, tel.: (81) 71-06-500, fax.: (81) 71-06-501, sekretariat@rdos.lublin.pl, http://bip.lublin.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, tel.: (17) 852 00 09, prot@prot.rzeszow.pl, http://www.podkarpackie.travel.pl
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax.: (81) 532 14 48, info@lrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Biłgoraj (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Frampol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Dzwola (janowski, woj. lubelskie)
• Janów Lubelski (janowski, woj. lubelskie)
• Modliborzyce (janowski, woj. lubelskie)
• Potok Wielki (janowski, woj. lubelskie)
• Jarocin (niżański, woj. podkarpackie)
• Pysznica (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Radomyśl nad Sanem (stalowowolski, woj. podkarpackie)
• Zaklików (stalowowolski, woj. podkarpackie)