Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Mircze

Kod obszaru:

PL158

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

86440 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Duża ostoja będąca mozaiką użytków rolnych, w większości gruntów ornych i niewielkich kompleksów lasów grądowych. Jedna z najważniejszych w kraju ostoi orlika krzykliwego i muchołówki białoszyjej.

Ostoja położona jest na Wyżynie Zachodniowołyńskiej, na bardzo żyznych glebach, tzw. czarnoziemach hrubieszowskich. Żyzność gleby była powodem przekształcenia większości terenów w uprawy polowe. Niewielkie kompleksy leśne zajmują najmniej korzystne pod względem uprawowym fragmenty gruntów. Największy z kompleksów leśnych ma powierzchnię niewiele większą niż 1000 ha, a przeważnie ta lasy o powierzchniach kilkudziesięciu hektarów. Łąki i pastwiska zajmują nieduże powierzchnie w dolinach rzek; najwięcej jest ich w dolinie Huczwy. Zbiorowiska leśne zdominowane są przez grąd subkontynentalny w odmianie wołyńskiej, która charakteryzuje się dużym udziałem w runie gatunków ciepłolubnych. W drzewostanach dominują sosna sztucznie wprowadzone, dąb szypułkowy i grab. Na polach stanowiących żerowiska ptaków szponiastych uprawiane są głównie zboża, rzepak, buraki cukrowe i fasola.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Turystyka krajoznawcza

Zabytkowe obiekty okolicy obszaru to przede wszystkim liczne budowle sakralne. Dominujace tutaj kiedyś wyznanie greko - katolickie pozostawiło po sobie liczne cerkiewki (południowy region ziemi hrubieszowskiej do 1915 r. należał do imperium carów), przerobiono je po 1875 r. na cerkwie prawosławne dodając cebulaste kopułki i inne elementy stylu bizantyjskiego.

Wybierając się na mała wycieczkę szlakiem starych cerkiewek można zwiedzić jedyną w Polsce cerkwię z trzynastoma kopułami (cerkiew znajduje się w Hrubieszowie).

Zabytki to także pałace (często pozostałości ) liczne dworki i dwory budowane zazwyczaj z drewna, które ze względu na swoją dostępność było podstawowym materiałem budowlanym .

Tajemnicze kopce, kurhany swoja tajemniczościa przyciagają rzesze turystów a nawet archeologów.

Ciekawostką regionu jest znajdująca się w miejscowości Masłomęcz Chata Gocka. Jest to replika chaty z okresu II - IV w. zamieszkujących w ówczesnym czasie Gotów. Można w tym miejscu poznać (prezentowane na zamówienie) życie codzienne Gotów. Pokazy wyrobu garnków, tkactwa, szycia strojów gockich, wykonywania wyrobów ze skór, drewna i kości zwierzęcych, imitacji gockiej biżuterii, sporządzania gockiego jadła to tylko niektóre ciekwostki, które można zobaczyć na własne oczy lub nawet wziąć w nich czynny udział. Grupa wojów gockich prowadzi pokazy inscenizacji walk z użyciem miecza, tarczy, dzidy oraz włóczni Kultura Gocka to jedna z fascynujących kultur.

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne:

  • Nadbużańśki Szlak Rowerowy Janów Podlaski - Hrubieszów, znakowany na czerwono
  • "Nadbużański Tramp" Lokalna - Trasa turystyczna "Nadbużański Tramp" Ślipcze, znakowana na żółto
  • Ścieżka Historyczno – przyrodnicza Gródek - Czumów
  • Transgraniczna Trasa Turystyczna Składa się z dwóch pętli: Nadbużańsko - archeologicznej znakowana na zielono oraz Historyczno - staszicowskiej znakowana na niebiesko
  • Szlak Nadbużański Kózki - Hrubieszów - Dołhobyczów. Trasa znakowana na czerwono
  • Szlak Gocki Szlak Gocki (znakowany na niebiesko)
  • Szlak „historyczny” (zielony, 66 km): Tomaszów Lub. - Majdan Górny - wzgórze Biała Góra - Wieprzowe Jezioro - rezerwat „Skrzypny Ostrów” - Huta Tarnawacka – Rachanie - Wożuczyn - Celestynów - Tyszowce - grodzisko w Czermnie - Turkowice.
  • Szlak „wolnościowy” (czerwony, 42 km): Tomaszów Lub. - Łaszczówka- Sołokija (w pobliżu Łaszczówki) - Bełżec PKP - Brzeziny - wzniesienia Krągły Goraj i Długi Goraj - Siedliska - Hrebenne PKP.
  • Szlak „walk partyzanckich” (czarny, 102 km): Tomaszów Lub. - Pasieki - Łosiniec - Susiec PKP - wzniesienie Kościółek (Zamczysko) - Borowe Młyny - Osuchy - Sigła - Górecko Kościelne - Margole - Aleksandrów - Majdan Nowy - Zanie - Budziarze - Bidaczów Stary.

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenie w ostoi:

  • zmiana struktury upraw: w miejscu dotychczas uprawianych zbóż, rzepaku, fasoli i buraków cukrowych pojawia się kukurydza, która nie jest wykorzystywana przez ptaki drapieżne jako żerowisko

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Suśle Wzgórza - rezerwat leśny
• Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• kania czarna - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• ortolan - ptak
• trzmielojad - ptak
• żołna zwyczajna - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20 – 143 Lublin, tel.(81) 71 06 500 , fax.(81) 71 06 501, e – mail : sekretariat@rdos.lublin.pl, www.lublin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Dołhobyczów (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Mircze (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Hrubieszów (hrubieszowski, woj. lubelskie)
• Telatyn (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Ulhówek (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)