Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mierzeja Wiślana

Kod obszaru:

PL153

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

8929 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Średniej wielkości ostoja, położona na wąskim pasie lądu dzielącym Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany. Jeden z dwóch najważniejszych w Polsce korytarzy migracyjnych dla ptaków szponiastych.

Ostoja zlokalizowana jest na polskiej części Mierzei Wiślanej, od miejscowości Stegna do granicy kraju, oraz na niewielkim fragmencie Żuław Wiślanych. Odcinek położony na Mierzei Wiślanej porasta nadmorski bór sosnowy, miejscami występuje również las mieszany z dębem i bukiem. Północną granicę stanowi piaszczysta plaża przechodząca w wydmę białą, natomiast południową - szuwar trzcinowy i oczeretowy mierzący miejscami ponad 200 m. Drugą część ostoi znajdującą się na terenie Żuław Wiślanych tworzą łąki, pola uprawne i nieużytki rolne.

Szerokość Mierzei waha się od 500 m w okolicach Krynicy Morskiej do 2 km niedaleko Stegny. Najwyższe wzniesienie to Wielbłądzi Garb o wysokości 49,5 m n.p.m., który jest najwyższą stałą wydmą w Europie.

W ostoi znajduje się kilkanaście miejscowości, największe z nich to: Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. Obszar Mierzei Wiślanej jest bardzo atrakcyjny turystycznie, co wiąże się z jego silną eksploatacją w okresie wakacyjnym. Cała ostoja stanowi bardzo ważny szlak migracyjny dla ptaków wędrujących wzdłuż południowego brzegu Bałtyku. Otaczające wody Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej tworzą dogodne warunki, w postaci wąskiego korytarza, dla migrujących tędy ptaków.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Krynica Morska

Można dojechać drogą lądową z Gdańska 79 km, Elbląga 61 km, Warszawy 360 km, a także drogą wodną z Elbląga, Fromborka.

Przebywając w Krynicy Morskiej można wybrać się na wycieczkę statkiem do Fromborka, Elbląga, drogą lądową do Gdańska, Malborka lub też do Rezerwatu Kormoranów w Kątach Rybackich.

Turystyka krajoznawcza:

  • Muzeum Zalewu Wiślanego - znajduje się samym centrum wsi Kąty Rybackie, w porcie rybackim nad Zalewem Wiślanym.
  • Państwowe Muzeum Sztutthof - położone jest tuż za wsią Sztutowo. Znajdują się baraki mieszkalne więźniów, komora gazowa, krematorium, ogrodzenie z drutu kolczastego wraz z wieżami strażniczymi. Obóz Koncentracyjny Stutthof powstał 2 września 1939 r. Był najstarszym obozem koncentracyjnym na terenie Polski. Zginęło tu około 65 tysięcy ludzi z 28 krajów Europy. Głównym akcentem upamiętniającym były obóz jest Pomnik Walki i Męczeństwa, dzieło artysty rzeźbiarza Wiktora Tołkina. Pomnik został odsłonięty 12 maja 1968 r. podczas wielkiej manifestacji społeczeństwa, w 23 rocznicę wyzwolenia obozu.
  • Kościół w Stegnie - Kościół z prezbiterium ceglanym i nawą konstrukcji szachulcowej, zbudowany w latach 1681-83, restaurowany w latach 1934-35; salowy, z wieżą frontową. W kościele znajdują się unikalne na skalę
  • Muzeum Bursztynu w Stegnie

Turystyka aktywna:

  • "Skarpa" - ok. 9 km za Krynicą Morską w stronę Piasków (2 km przed Piaskami) po stronie Zalewu Wiślanego znajduje się przepiękny punkt widokowy na zalew oraz Wysoczyznę Elbląską. Miejsce to mieszkańcy Piasków zwyczajowo nazywają "Skarpą".
  • Wielbłądzi Garb - najwyższe wzniesienie na mierzei wiślanej (48,5 m.n.p.m), z którego rozpościera się piękny widok na morze, Zalew Wiślany oraz Wysoczyznę Elbląską).
  • Rezerwat Buki Mierzei Wiślanej - Położony jest ok. 0,8 km na południe od drogi Przebrno-Krynica Morska. Utworzony został w 1962 roku w Przebrnie na powierzchni 7 ha w celu ochrony naturalnego drzewostanu 150-letniego buka.

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenie w ostoi:

  • budowa wysokich obiektów wystających ponad granice lasu, np. napowietrznych linii przesyłowych, elektrowni wiatrowych, wysokich budynków, anten.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Mierzeja Wiślana - rezerwat leśny
• Kąty Rybackie - rezerwat leśny
• Buki Mierzei Wiślanej - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• bocian czarny - ptak
• czapla biała - ptak
• drzemlik - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• żuraw - ptak
• krogulec krótkonogi - ptak
• orzeł przedni - ptak
• kobczyk - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• błotniak stepowy - ptak
• jastrząb - ptak
• myszołów włochaty - ptak
• myszołów zwyczajny - ptak
• pustułka - ptak
• kobuz - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 , 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, fax: (58) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna Krynica Morska, tel. 55/247-63-76, it@krynicamorska.tv, Gadu-Gadu: 1556924

Jednostki administracyjne:

• Krynica Morska (nowodworski (pomorskie), woj. pomorskie)
• Sztutowo (nowodworski (pomorskie), woj. pomorskie)