Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagno Pulwy

Kod obszaru:

PLB140015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

4112,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar ten obejmuje rozległy kompleks łąkowo-bagienny leżący między doliną Narwi a Puszczą Białą. Dominują tu stosunkowo intensywnie użytkowane łąki kośne, rzadziej pastwiska.

Południowa część badanego obszaru, zajmująca około połowy całkowitej powierzchni (między Rząśnikiem, Porządziem i Sieczychami), stanowi rozległe i prawie bezdrzewne, stosunkowo intensywnie użytkowane łąki kośne. Część północna jest mozaiką łąk, pastwisk, pół uprawnych, zarastających dołów potorfowych, łozowisk, niewielkich lasków sosnowych oraz zabudowań gospodarskich.

Na obszarze tym stwierdzono 11 lęgowych gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ma szczególne znaczenie jako ważne w Polsce lęgowisko derkacza oraz szeregu innych gatunków związanych z ekstensywnie użytkowanymi łąkami i pastwiskami – bociana białego, czajki, rycyka, kszyka, kulika wielkiego i dudka.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Tereny rekreacyjne to głównie tereny przybrzeżne Narwi. Duża ilość lasów i nieskażone środowisko to atuty, które powinny spowodować rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy.

Gmina Rząśnik

 • Pomnik poświęcony „Polskiemu Nieznanemu Żołnierzowi” postawiony w X Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez gminę Wyszków - przy zakręcie do Lubiela.
 • Lubiel Nowy: Wieś położona na Międzyrzeczu Łomżyńskim w Puszczy Białej na północ od bagna Pulwy.
 • Drewniany kościół z 1890r., a w nim zabytki zachowane z poprzednich kościołów: chrzcielnica, rokokowy prospekt organowy oraz kilka obrazów świętych. Pierwsze dwa kościoły spłonęły. Pierwotna świątynia powstała ok. 1547r. i służyła wiernym przez 228 lat. Wzniesiono ją na wysokim brzegu Narwi, naprzeciwko kępy rzecznej. Obawiano się, że runie na skutek podmywania brzegu. Nie runął, ale spłonął w 1775r. Dwa lata później zbudowano drugi kościół. Obecny budynek niemal całkowicie już odnowiono, pozostawiając jednak starodawne elementy.
 • Cmentarz powstały w XIX wieku. Znajduje się tam grób żołnierzy AK oraz lotnika, który podczas II wojny światowej został zestrzelony w Drozdowie.
 • W pobliżu Lubiela znajduje się pomnik przez miejscowych nazywany pomnikiem policjantów. Upamiętnia on śmierć 12 policjantów. Dawniej, obok tablicy z nazwiskami zamordowanych, na pomniku widniał napis: „Utrwaleniu władzy ludowej”. Ktoś jednak zniszczył tę tablicę. Nowej nie zawieszono.
 • Porządzie: kościół drewniany z 1926r., Dom Rekolekcyjny „Dolina Miłości Bożej”, gdzie nocują pielgrzymi przybywający z całej Polski na organizowane w kościele rekolekcje.

Gmina Długosiodło

 • neogotycki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. z 1912 roku, wg projektu znanego wówczas inżyniera Józefa Piusa Dziekońskiego. Obrazy oraz zabytkowe przedmioty liturgiczne pamiętające wiek XVII - zabytkowy cmentarz parafialny w miejscowości Długosiodło z przykładami rzeźb nagrobkowych z początków XIX wieku
 • pomnik Tadeusza Kościuszki na rynku w Długosiodle
 • dąb szypułkowy stojący nieopodal Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. w Długosiodle, mierzący 25 metrów wysokości i 641 cm grubości. Dąb Jan został objęty prawną ochroną już w 1973 r.
 • jałowiec pospolity rosnący na prywatnej posesji we wsi Stare Bosewo. Ten ponad 7 metrowy okaz został uznany za pomnik przyrody w 1975 r.
 • tablica pamiątkowa przy szkole podstawowej w Sieczychach upamiętniająca śmierć druha Tadeusza zawadzkiego „Zośki” w walce z hitlerowcami,
 • ukryty w lasach Lipniak Majorat - pomnik i 16 krzyży postawionych dla uczczenia śmierci 448 osób zamordowanych przez Wermacht w odwecie za działania bojowe AK pod Pecynką i Jarząbka,
 • płyta pamiątkowa w Małaszku wystawiona w hołdzie pomordowanym w czasie II Wojny Światowej mieszkańcom Małaszka,
 • drewniany budynek młyna wodnego z 1922 r. we wsi Stare Bosewo,
 • zespół dworski (dwór i spichlerz drewniany) w miejscowości Grądy Szlacheckie, z początku XVIII wieku ok. 1900 roku.

Zagrożenia:

 • intensyfikacja użytkowania łąk,
 • melioracje odwadniające,
 • zamiana łąk w grunty orne,
 • zalesianie łąk,
 • wypalania roślinności na łąkach, wzdłuż rowów i dróg,
 • dzikie wysypiska śmieci.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel. 22 556 56 00, fax. 22 556 56 02, email: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, www.warszawa.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Długosiodło (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Rząśnik (wyszkowski, woj. mazowieckie)