Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rybokarckie Buczyny

Kod obszaru:

pltmp512

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

408,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zwarty płat dobrze wykształconych żyznych buczyn. Na znacznej powierzchni siedliska występują starodrzewia. Dobrze wykształcona warstwa runa. Obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Ochrona tego obszaru ma znaczenie w zachowaniu zróżnicowania siedliska na obszarze Polski północno-zachodniej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar stanowi enklawę żyznych lasów liściastych położoną ok. 4 km na zachód od Gryfic, otoczoną polami i łąkami. Przecina go droga wojewódzka nr 105. W obszarze znajduje się wieś Zaleszczyce oraz przysiółek Popiele. Do obszaru można dojechać samochodem, autobusami m.in. PPKS Kamień Pomorski (przystanek Zaleszczyce) lub rowerem.
Piesze wycieczki, przejażdżki rowerowe – potencjale formy rekreacji w obszarze.
Na wodach Stuchowskiej Strugi, przecinającej obszar, można uprawiać wędkarstwo.
Warto zobaczyć baszty i mury miejskie w pobliskich Latem warto wybrać się na przejażdżkę gryficką kolejką wąskotorową z Gryfic Wąskotorowych do Pogorzelicy Gryfickiej.
W okolicach obszaru miejsc noclegowych oraz punktów gastronomicznych należy szukać w Gryficach lub Rybokartach.
Informacje turystyczne: w punktach informacji turystycznej w Kamieniu Pomorskim, Trzebiatowie, Kołobrzegu; w Oddziale Zachodniopomorskiego PTTK.

Zagrożenia:

Problemem jest jedynie duży udział modrzewia w składzie gatunkowym odnowień.
Poza postępującym regionalnym silnym obniżeniem poziomu wód gruntowych i ewentualnymi niekorzystnymi zmianami w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej nie przewiduje poważniejszych zagrożeń.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29 e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska http://www.um-zachodniopomorskie.pl/

Jednostki administracyjne:

• Gryfice (gryficki, woj. zachodniopomorskie)