Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Krynica

Kod obszaru:

PLH120039

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

163,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Omawiany obszar leży na wysokości 509 – 629m npm w Beskidzie Sądeckim. Obejmuje tereny luźno zabudowane - 58,00 %, grunty orne 39,00 % i lasy mieszane 3,00 %.
Jedna z ważniejszych kolonii nocka dużego w Karpatach (300-500 osobników), a także znacząca kolonia podkowca małego zajmują strych miejscowej cerkwi położonej wśród drzew. Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy.
Na terenie obszaru stwierdzono 2 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Kraków – Muszyna, do miejscowości Krynica.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w sanatorium górskim.
Turystyka uzdrowiskowa: Krynica dysponuje wodami mineralnymi, które są podstawą rozwoju uzdrowiska.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, konna, narciarska.
Turystyka krajoznawcza: Obszar leży na skraju miasta Krynicy. Warto zwiedzić murowaną cerkiew grekokatolicką pw. św. Piotra i Pawła, zbudowaną w latach 1872 – 1857. Budynek wieńczy dach siodłowy z siedmioma baniastymi wieżyczkami i ślepymi latarniami. Całość kryta jest blachą.
Turyści korzystają z bazy hotelowej, uzdrowiskowej i ośrodków wypoczynkowych w Krynicy oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niewłaściwie przeprowadzony remont dachu,
  • uszczelnienie strychu,
  • niepokojenie nietoperzy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Popradzki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie tel. (12) 619 81 20, (12) 619 81 21, fax (12) 619 81 22 e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl, http://krakow.rdos.gov.pl/ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich http://www.malopolskie.pl/ Małopolska Organizacja Turystyczna www.mot.krakow.pl Krynicka Organizacja Turystyczna www.krynica.org.pl Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Jednostki administracyjne:

• Krynica-Zdrój (nowosądecki, woj. małopolskie)