Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jaglice

Kod obszaru:

pltmp588

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar zlokalizowany jest na gęsto zalesiony Pojezierzu Wałeckim pochodzenia polodowcowego w Puszczy Drawskiej. Obszar stanowi jedną z większych kolonii nocka dużego w północnej Polsce. Nietoperze zasiedlają strych kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych w Jaglicach, należącego do parafii pw. Św. Antoniego w Człopie.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do obszaru dojechać można z Człopy, w której krzyżują się drogi: krajowa 22 i wojewódzka 177.
Obszar oddalony jest od Drawieńskiego Parku Narodowego o ok. 25 km na wschód.
Obszar leży na trasie jednego ze szlaków rowerowych powiatu wałeckiego (na terenie którego wytyczonych jest kilkanaście pieszych szlaków oraz kilka szlaków rowerowych). Do obszaru można wybrać się także w przerwie spływu kajakowego Cieszynką i Płociczną.
W okolicach obszaru miejsc noclegowych (także w kwaterach agroturystycznych) oraz punktów gastronomicznych należy szukać w Człopie.
Informacje turystyczne: Centrum Informacji Turystycznej w Człopie.

Zagrożenia:

Obserwowane są fluktuacje liczebności o nieznanej przyczynie. Nie wyznaczono obszaru żerowiskowego dla kolonii.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29 e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska http://www.um-zachodniopomorskie.pl/

Jednostki administracyjne:

• Człopa (wałecki, woj. zachodniopomorskie)