Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy Łukęcińskie

Kod obszaru:

pltmp511

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

586,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje pas przymorskich lasów o charakterze kwaśnych dąbrów - duży obszar rzadkiego leśnego siedliska przyrodniczego obejmujący ponad 200 ha co stanowi około 10% krajowego zasobu siedliska. W wyniku działań gospodarki leśnej teren jest w dużym stopniu zmieniony poprzez wprowadzanie jednolitych nasadzeń sosny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar rozciąga się wzdłuż wybrzeża morskiego, na terenie dwóch gmin: Dziwnów i Rewal. Wzdłuż obszaru przebiega droga wojewódzka nr 103 Między zdroje – Kołobrzeg. Można nią dojechać do Łukęcin, Pobierowa, Pustkowa, Trzęsacza i Rewala. Do ww. miejscowości dojechać można także autobusami m.in. PKS Kamień Pomorski i PKS Gryfice.
Ciekawe trasy spacerowe i rowerowe zachęcają do aktywnego wypoczynku. W Łukęcinie organizowane są obozy harcerskie. Atrakcjami Łukęcina są pole golfowe i ośrodek jazdy konnej. Natomiast w Trzęsaczu znajduje się startowisko paralotniowe do lotów żaglowych.
W Trzęsaczu można podziwiać także niszczycielską siłę żywiołu wody tj. ruiny gotyckiego kościoła z przełomu XIV i XV w., który wybudowany został 2 km od brzegu morskiego, a z którego obecnie została jedynie południowa ściana. Warto także zwiedzić latarnię morską w Niechorzu. Woliński Park Narodowy oddalony jest od Łukęcina o 25 km.
Łukęcin jest spokojną i cichą miejscowością stanowiącą filię uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim. Z kolei Rewal i Pobierowo są dużymi kąpieliskami nadmorskimi. Ww. miejscowości oferują dużą bazę noclegową z pokojami gościnnymi, gospodarstwami agroturystycznymi i domami wypoczynkowymi oraz campingami. W miejscowościach znajdują się sklepy, punkty gastronomiczne, smażalnie ryb, bary.
Informacje turystyczne: w punktach informacji turystycznej w Dziwnowie, Rewalu, Niechorzu, Trzebiatowie, Kołobrzegu; w Oddziale Zachodniopomorskiego PTTK.

Zagrożenia:

Zagrożenie stanowi silna presja turystyczna i związany z nią rozwój infrastruktury turystycznej. Niewłaściwa gospodarka leśna polegająca na utrzymywaniu w drzewostanie dominacji sosny również stanowi zagrożenie.
Potencjalnym zagrożeniem jest wprowadzanie obcych gatunków drzew (odpornych na wiatry itp.). Ze względu na wzrastającą presję turystyczną, utrzymywanie lasu w wzorowym stanie higienicznym, może niekorzystnie wpływać na gatunki drewno- i próchnożerne, a także potencjalnie jelonka rogacza, poprzez usuwanie karp.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29 e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Dziwnów (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Rewal (gryficki, woj. zachodniopomorskie)