Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Glinianki w Lenartowicach

Kod obszaru:

PLH300048

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Glinianki w Lenartowicach są nieczynnym wyrobiskiem po kopalni gliny. Stanowią duży zbiornik wraz z kilkoma mniejszymi, przy czym wszystkie są płytkie i porośnięte bogatą roślinnością przybrzeżną oraz wodną. Bezpośrednio, przy gliniankach teren jest suchy i porastają go krzewy oraz niska roślinność. Na obszarze Glinianki w Lenartowicach występuje bardzo liczna populacja kumaka nizinnego oraz kilkunastu gatunków ważek, m.in.: łątki wiosennej, czerwończyka nieparka, szafranki czerwonej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Glinianki w Lenartowicach znajdują się niecałe 4 km na północ od Pleszewa. Przez Pleszew przechodzą drogi krajowe nr 11 i 12 oraz trasa kolejowa. Posiada on także atrakcyjną bazę gastronomiczną i hotelową.
Szlakiem muzeów
W Pleszewie i regionie zlokalizowane są muzea, które warto odwiedzić. W samym mieście znajdują się:

  • Muzeum Regionalne,
  • Muzeum Piekarstwa i Piekarnictwa,
  • Muzeum Zgromadzenia Służebniczek NMP.

W pobliżu unikalny charakter mają:

  • Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy,
  • Muzeum Narodowe i Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,
  • Muzeum Napoleońskie w Witaszycach
  • Zespół Pałacowo-Parkowy w Taczanowie.
  • Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Nad Zalewem Gołuchowskim można wypożyczyć wszelki sprzęt wodny. Dużym powodzeniem cieszą się spływy kajakowe oznakowanym torem na rzece Prośnie. Trwają przygotowania do budowy kolejnego zalewu („Łaszew”). Znajdziemy tu także oznakowane ścieżki rowerowe o długości ponad 50 km.

Zagrożenia:

Teren może być zagrożony ze względu na to, iż jest na sprzedaż i istnieje możliwość zmiany charakteru tego obszaru.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań tel. (61) 831 11 77, fax (61) 831 11 99 e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, http://poznan.rdos.gov.pl/ Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl fax. (61) 256 10 21, tel. (61) 256 11 70, (61) 256 11 72

Jednostki administracyjne:

• Pleszew (pleszewski, woj. wielkopolskie)