Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Święty Roch

Kod obszaru:

PLH060022

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

202,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona na obszarze mezoregionu Roztocze Środkowe, we wschodniej części kompleksu leśnego, leżącego między Józefowem a Krasnobrodem. Rzeźba terenu ma charakter falisty, który ukształtowały wypiętrzenia i depresje. Teren rezerwatu składa się też z licznych wąwozów. Ostoja pokryta jest starym naturalnym lasem mieszanym z udziałem jodły i buka. Wartościowe elementy przyrody stanowią stare drzewa oraz stanowiska chronionych, rzadkich, zagrożonych gatunków roślin. Dodatkowo ochroną objęta jest śródleśna kaplica św. Rocha - miejsce kultu religijnego. Ponadto występuje sporo roślin prawnie chronionych w Polsce takich jak: wawrzynek wilczełyko czy naparstnica zwyczajna.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Krasnobród:
Zalew, piaszczyste krasnobrodzkie plaże, wędrówki po zakątkach Ziemi Krasnobrodzkiej, spacery przez rezerwat św. Roch, do Szuru, Wokół Krasnobrodu, Krasnobrodzkie Wąwozy, Ułańskim Szlakiem, Kaczórki-Uroczysko Belfont, szlak partyzancki, Szlak im. Władysławy Podobińskiej, wycieczki rowerowe: Na Figarnię, Pętla Jakubowicka, Sztolnie na Wzgórzu Hołda, trzy zbiorniki wodne „Olender”, staw „Podkaplica”, „zalew wypoczynkowy” dla amatorów wędkowania, wycieczki na grzybobranie są owocne. W zimę można udać się na stok narciarski, jazda konna w ośrodku hippiczno-rekreacyjnym „Bretania”, Hunter Team oferuje paintball. Liczne ośrodki wypoczynkowe m.in. „Jolanta”, centrum szkoleniowe: Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”. Amatorskie mistrzostwa Polski w narciarskie alpejskim, I snowboardzie Family Cup.
Krasnobród: Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze.
Na teren Rezerwatu św. Rocha można dostać się z Krasnobrodu. Dogodny dojazd do Krasnobrodu to PKS z Zamościa. Krasnobród oferuje turystom ośrodki wczasowo-wypoczynkowe i kwatery agrotursytyczne oraz dostarcza wszelkich niezbędnych informacji turystycznych. Zimą atrakcją są kuligi z pochodniami i możliwość korzystania z wyciągu narciarskiego, w pozostałych porach roku dostępne są ścieżki piesze i rowerowe, możliwość jazdy konnej. Warte polecenia jest ścieżka przez Rezerwat św. Rocha, szlak partyzancki oraz szlak im. Władysławy Podobińskiej. W samym rezerwacie trzeba zobaczyć kaplicę św. Rocha, zbudowaną w stylu zakopiańskim, ufundowaną nad źródłami, przez królową Marysieńkę. Z kaplicą wiąże się legenda o św. Rochu - patronie, który uchronił ludzi od zarazy. W Krasnobrodzkim Muzeum Parafialnym można zwiedzać etnograficzne Muzeum wsi Krasnobród. Natomiast atrakcją geologiczną jest kamieniołom z odciskami fauny i flory sprzed kilku mln lat. Warto również odwiedzić barokowy Pałac Leszczyńskich w dzielnicy Krasnobrodu - Podzamek.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Brak naturalnych odnowień jodły podatność drzewostanu na działanie silnych wiatrów

Istniejące formy ochrony przyrody:

• św. Roch - rezerwat przyrody
• Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- RDLP w Lublinie, 22-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31; Nadleśnictwo Zwierzyniec, 23-200 Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, tel. (084) 687 20 77. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 (Ratusz) 22-400 Zamość Tel/Fax: 084 627 08 13 Tel. 084 639 22 92 - Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość - Miasto i Gmina Krasnobród http://www.krasnobrod.pl,

Jednostki administracyjne:

• Krasnobród (zamojski, woj. lubelskie)