Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Suśle Wzgórza

Kod obszaru:

PLH060019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

27,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 215-239 m n.p.m. i obejmuje dwa wzgórza zbudowane są z margli wapiennych przykrytych warstwą lessów. Teren użytkowany są jako grunty orne (6% powierzchni terenu) oraz łąki i pastwiska (94%). Żyje tu jedna z siedmiu w naszym kraju, zwartych kolonii susła perełkowanego - gatunku ginącego w Polsce (gryzoń wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt), o priorytetowym znaczeniu w Unii Europejskiej. Gryzoń ten żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz z pokrywą lessów lub rędzin.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obiekt położony jest na Wyżynie Zachodnio-Wołyńskiej, w paśmie wzniesień zwanych Grzędą Sokalską. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Ostoja znajduje się niedaleko wsi Chochłów, do której najlepiej dojechać autobusem PKS lub transportem własnym z Hrubieszowa. Należy kierować się na południe drogą do przejścia granicznego na Ukrainę w Dołhobyczowie, gdzie należy skręcić w drogę lokalną do miejscowości Chochłów. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych. W wielu miejscowościach w okolicy obszaru organizowane są imprezy rekreacyjno - sportowe: międzynarodowy spływ kajakowy, Dożynki Gminne, Kresowe Spotkania Młodych w Hulczu.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda stepowego wzgórza.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą (szlak cerkiewny Dołhobyczów – Sulimów – Dłużniów – Wyżłów – Myców), rowerową, konną.

Turystyka krajoznawcza – warto zwiedzić w pobliskich miejscowościach: w Chłopiatyniu - cerkiew greckokatolicką, w Dłużniowie - drewnianą cerkiew greckokatolicką z 1882 r. i przycerkiewną bramę z dzwonnicą, w Kościaszynie - drewnianą kaplicę pw. św. Jana Nepomucena, wzniesioną zapewne ok. poł. w. XIX., w Liskach - cerkiew greckokatolicką, w Oszczowie - pozostałości ziemne dworu obronnego i dwór murowany z II poł. XVIII w., w Sulimowie - dawną cerkiew greckokatolicką pw. św. Jana Ewangelisty z r. 1867, obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej, w Hulczu - cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki, czynny, założony przed r. 1859, w Żniatyniu - kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, wzniesiony w r. 1790 z fundacji Jakuba Hadziewicza w stylu barokowym.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla żyjących tu susłów należy zaniechanie wykaszania łąk i prowadzenia wypasu, zarastanie terenu w wyniku naturalnej sukcesji, drapieżnictwo psów i kotów z okolicznych gospodarstw oraz eksploatacja piasku.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Suśle Wzgórza - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• suseł perełkowany * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Wspólnota gruntowa wsi Chochłów, 22-540 Chochłów, p-ta Dołhobyczów;
  • Urząd Gminy Dołhobyczów, 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielców, tel. (84) 653 24 08.
  • Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych, Zamość;
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Informacji turystycznej udzielą:

  • Punkt Informacji Turystycznej w Hrubieszowie
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Dołhobyczów (hrubieszowski, woj. lubelskie)