Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lubiatowskie Bory Bażynowe

Kod obszaru:

pltmp345

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1567,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje fragment Mierzei Słowińskiej, zbudowanej z różnorodnych form eolicznych. 54 procent obszaru pokryte jest przez siedliska wymienione w załączniki I Dyrektywy Siedliskowej. Głównym celem ochrony są lasy mieszane na wydmach nadmorskich, zajmujące połowę obszaru ostoi.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Na teren ostoi najlepiej dotrzeć wyruszając z Choczewa. Do Choczewa, najlepiej dotrzeć autobusem PKS z Wejherowa, do którego trzeba dojechać pociągiem z Gdyni. W okolicy powstały licznie ośrodki wypoczynkowe i bez problemu (szczególnie poza sezonem letnim) można znaleźć miejsca noclegowe i gastronomiczne o dowolnym standardzie. Znaleźć tutaj można także noclegi w kwaterach agroturystycznych, których atrakcją jest również domowej roboty, pochodząca z czystych terenów zdrowa żywność ekologiczna.
Obszar charakteryzuje się ogromnymi walorami krajobrazowymi. Znajdują się tutaj malownicze dworki oraz zabytkowe kościoły. Ostoja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Istnieje również możliwość uprawiania turystyki konnej, a także sportów wodnych.
Na obszarze znajduje się jedna z najpiękniejszych na Kaszubach latarni morskich – Latarnia Stilo. U szczytu latarni znajdują się dwie galerie widokowe i laterna, do której nie ma dostępu. Została ona wybudowana na początku XX wieku i odznacza się bardzo nowoczesną, jak na tamte czasy, techniką budowy – stalowe elementy połączono śrubami, co jest doskonale widoczne wewnątrz budynku. Latarnia jest pomalowana w trzy charakterystyczne pasy – czarny u dołu, biały pośrodku i czerwony na górze. Obok wieży stoi domek latarników, w którym swe obowiązki wypełnia także kobieta.
Informacje turystyczne uzyskać można w gdańskim i słupskim oddziale PTTK oraz w punktach informacji turystycznej w większych miejscowościach. Nadzór nad obszarem sprawuje Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, tel. (0-58) 620-69-11; Urząd Morski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Niemcewicza 15A, tel. (0-59) 84-12-443; RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w Gdańsku.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla ostoi jest intensywna penetracja terenu przez ludzi, wydeptywanie oraz zalesianie wydm. Zagrożeniem mogą być również odwadnianie oraz prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży, jak również pożary.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nadmorskie wydmy szare *
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• wilgotne zagłębienia międzywydmowe
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk Nadleśnictwo Choczewo 84-210 Choczewo, ul. Świerkowa 8 Telefon: (058) 5722600, Fax: (058) 5722606 e-mail: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 e-mail: it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Choczewo (wejherowski, woj. pomorskie)