Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Płaskowyż Nałęczowski

Kod obszaru:

PLH060015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1080,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje jeden z najsilniej urzeźbionych rejonów w Europie. Średnio występuje tu 10 km lessowych wąwozów na kilometr kwadratowy terenu. Ostoja w 60% porośnięta jest lasem, pozostałe tereny, szczególnie obszary wierzchowinowe, są uprawiane rolniczo. W ostoi znajdują się także groty w Bochotnicy. Powstały one w wyniku eksploatacji wapienia i stanowią unikalne stanowisko geologiczne i jest cenną pamiątką kulturową. Groty znajdują się na 70-cio metrowym zboczu doliny rzeki Bystrej, która wchodzi w skład tzw. krainy pstrąga i lipienia. W jej dolinie znajdują się stawy rybne i wilgotne ekstensywnie użytkowane łąki. Zbocza i dna wąwozów porasta grąd lipowo-grabowy, a lokalnie również świetlista dąbrowa. Groty są jedną z 20 największych zimowych ostoi nietoperzy w Polsce. Spotyka się tu 14 gatunków tych ssaków, z czego 4 znajdują się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Prócz nich stwierdzono tu obecność 6 siedlisk z załącznika I i 9 innych gatunków (prócz 4 wymienionych wcześniej nietoperzy) zwierząt znajdujących się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, a także 2 chronione gatunki roślin naczyniowych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Kazimierz Dolny:
Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” nad Wisłą, imprezy integracyjne, Rejsy statkami po Wiśle, Kazimierska Kapela Biesiadna, przejażdżki bryczką, Dwór w Wylągach – jazdy konne, przejażdżki jeepami i spływy kajakowe, wypożyczalnia quadów, Folwark Walencja, bardzo szeroka gama kawiarenek, barów, agroturystyka: „Miętowy Dwór”, Lipowa Dolina”, „Jędrzejówka”, zwiedzanie: Zamek w Janowcu, Kamienica Celejowska, Muzeum Sztuki Złotniczej, Muzeum Nadwiślańskie, Muzeum Przyrodnicze, Kościół pod wezwaniem św. Anny, Kamienica pod św. Mikołajem i Krzysztofem, Baszta, Kościół Farny, Góra Trzech Krzyży, trasa rowerowa: nitka kolejki wąskotorowej, trasa spacerowa: Do źródeł Grodarza.
Hotele, kwatery np. Pensjonat Joanna, Hotel Zajazd Piastowski, Folwark Walencja.
Kazimierz Dolny: PTTK w Kazimierzu Dolnym
Puławy:
Zespół pałacowo-parkowy w Puławach z XVII wieku. Oświetlony wyciąg narciarski w Puławach, stadion i basen, skatepark i paintball oraz dyskoteka w Lawie, pensjonaty w Kazimierzu Dolnym, Centrum Szkoleniowo-Kongresowe w Puławach, Dom Turysty w Puławach, warto zobaczyć Pałac Czartorystkich, Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Domek Chiński, Pałac Marynki, Domek Grecki, Kościół Wniebowzięcia NMP, willa Kruszyna, muzeum im. Izabeli ks. Czartoryskiej.
Kultura: Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Izabeliada, Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej. Organizowane są rajdy piesze.
Pokoje gościnne w Puławach: Cichy Zakątek, Hotel :Zakładów Azotowych.
Puławy: Oddział PTTK Puławy.

W rejon ostoi najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową. Można tu dotrzeć również rowerem lub pieszo z Kaziemierza Dolnego, w którym znajduje się najbliższa informacja turystyczna. W bliskim sąsiedztwie ostoi znajduje się rzeka Wisła, nadająca się do spływów kajakowych. W sezonie turystycznym po Wiśle pływają również statki turystyczne i gondole, a także prom do leżącego po przeciwnej stronie rzeki Janowca. Prócz walorów przyrodniczych ostoi, godne polecenia są liczne zabytki w Kazimierzu Dolnym, pobliskie kamieniołomy i zamek w Janowcu. Ze względu na dużą atrakcyjność pobliskiego Kazimierza Dolnego, w rejonie ostoi istnieje dobrze rozbudowana sieć kwater, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, schronisk i hoteli. Również baza gastronomiczna daje tu duże możliwości wyboru.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Nasilająca się presja budownictwa letniskowego na dolinę rzeki Bystrej, a także zawały stropów w grotach, płoszenie zwierząt i niekontrolowany ruch turystyczny w ostoi nietoperzy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kazimierski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Ścianka Pożaryskich - geologiczne stanowisko dokumentacyjne

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Kazimierski Park Krajobrazowy Dyrekcja Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych 20-075 Lublin, ul. Chmielna 10 Biuro Parku 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 4a tel. 0-81/532-50-39, 0-81/881-08-07 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 http://www.lublin.rdos.gov.pl Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 tel.: 081 532 44 12 fax: (81) 442 35 56 Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 081-532-49-42 fax. 081-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/ PTTK Kazimierz Dolny ul. Rynek 27 Tel.048-081-881-00-46 e-mail: PTTK_kazimierz_dolny@poczta.onet.pl PTTK Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8a Tel/fax 081 886 47 56 e-mail: bortpttk.pulawy@wp.pl

Jednostki administracyjne:

• Puławy m. (puławski, woj. lubelskie)
• Kazimierz Dolny (puławski, woj. lubelskie)
• Końskowola (puławski, woj. lubelskie)