Archiwum kategorii: W projekcie

Broszura „Natura 2000- ABC dla turystyki”

W ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 wydano broszurę „Natura 2000- ABC dla turystyki”. Jest to broszura dla  osób, które chcą lub prowadzą turystykę  na terenach Natura 2000.

W broszurze dowiedzą się Państwo o:

 • obszarach Natura 2000 w Polsce i zarządzaniu nimi
 • jak zorganizować  zrównoważoną turystykę na terenach Natura 2000 (prawne aspekty, planowanie, współpraca z innymi podmiotami, promocja oferty, dobre praktyki)Broszura do pobrania  poniżej:
  Natura 2000 a turystyka

 

Wypoczynek Blisko Natury – przewodniki turystyki przyrodniczej

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami turystyki przyjaznej naturze „Wypoczynek Blisko Natury” ukazującymi najciekawsze atrakcje przyrodnicze w Polsce oraz  przedstawiające oferty turystyki przyrodniczej.

 Przewodniki  do pobrania znajdują się poniżej:

 1. Przewodnik makroregionu północnego (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Polnoc.pdf

 1. Przewodnik makroregionu północno-wschodniego (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Polnocny_wschod.pdf

 1. Folder makroregionu środkowo-zachodniego (województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/srodkowy_zachod2_.pdf

 1. Przewodnik makroregionu środkowo-wschodniego (województwa: lubelskie, mazowieckie, północna część świętokrzyskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Srodkowy_wschod.pdf

 1. Przewodnik makroregionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, zachodnia część śląskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Dolny_Slask_poludniowy_zachod.pdf

 1. Przewodnik makroregionu południowo- wschodniego (województwa: wschodnia część śląskiego, małopolskie, podkarpackie, południowa część świętokrzyskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Poludniowy_wschod.popr_.19.01.16.pdf

 

Certyfikat Blisko Natury, kontynuacja działań w 2016 r.

Kontynuacja działań związanych z nadawaniem certyfikatu Blisko Natury:

 • szkolenia z zakresu interpretacji przyrody
 • szkolenia z zakresu tworzenia/realizacji/promocji/sprzedaży ofert turystycznych
 • 2 nabór na certyfikat Blisko Natury

Osoby zainteresowane kolejnym naborem na certyfikat Blisko Natury,  otrzymywaniem informacji o szkoleniach czy dołączeniem do społeczności na Facebooku proszone są o wypełnienie poniższego formularza.

 Formularz-szkolenia, 2 nabór na certyfikat Blisko Natury

Certyfikat „Blisko Natury”

Dla kogo? Dla obiektów turystyki wiejskiej (członków organizacji/stowarzyszeń agroturystycznych i turystycznych) oferujących poszerzony, głębszy i przemyślany kontakt z naturą. Jednym słowem dla tych, którzy posiadają lub tworzą ofertę turystyki przyrodniczej, a samo gospodarstwo czy inny obiekt turystki wiejskiej nie jest uciążliwy dla środowiska.

Korzyści z posiadania Certyfikatu „Blisko Natury”:

 •  standaryzacja poziomu jakości usług,
 • zaufanie i wiarygodność biznesowa,
 • promocja obiektu przez Operatora,
 • networking, wymiana dobrych praktyk oraz współpraca z innymi podobnymi obiektami w całej Polsce,
 • pozyskanie nowych klientów,
 • utworzenie oferty turystycznej stanowiącej wartość dodaną do obecnie świadczonych usług


Kryteria naboru:

– oferta przyrodnicza i dostępność sprzętu niezbędnego do jej realizacji,

– funkcjonowanie obiektu w sposób przyjazny dla środowiska w zakresie:

energii i ogrzewania, zarządzania odpadami, gospodarowania wodą i ściekami, żywności, stanu ogólnego obiektu

Pilotażowy nabór  odbył się w ramach projektu ” Agroturystyka przyjazna Naturze 2000″, rozdano 54 certyfikaty Blisko Natury. Uczestnicy projektu wzięli udział w 12 szkoleniach  i warsztatach na terenie  całej Polski. Uczestnicy otrzymali konsultacje terenowe z ekspertami  ds. przyrody oraz konsultacje z ekspertami ds. turystyki, promocji i certyfikacji. Ponadto utworzyła się społeczność na Facebook’u ( Fan page oraz grupa zamknięta do której można dołączyć poprzez wypełnienie  formularza powyżej)

 

Lista obiektów, które otrzymały certyfikat Blisko Natury w ramach pilotażowego naboru  w 2015 roku.

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/lista-obiektów-otrzymujących-certyfikat-Blisko-Natury-2015-ost.pdf

Szkolenie ogólnopolskie „Agroturystyka Blisko Natury”

logoAPN2000                                                                                  logoBliskoNatury

 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju organizuje szkolenie „Agroturystyka Blisko Natury” podsumowujące projekt „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)”.

Szkolenie odbędzie się  w dniach 08- 10 grudnia 2015 roku, nad Zalewem Sulejowskim (ok. 60 km od Łodzi w Centrum Molo).

Szkolenie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla osób, które wzięły udział w  naborze na certyfikat Blisko Natury.

SKRÓTOWY OPIS PROGRAMU:

–  przedstawienie założeń do strategii marketingu ofert turystyki przyrodniczej

-przedstawienie  folderów promujących makroregiony  i regionalne oferty przyrodnicze

– wyjście terenowe z ekspertami ds. przyrody.

–  uroczyste rozdanie certyfikatów „Blisko Natury” nadawanych w ramach projektu.

–  indywidualne konsultacje z przyrodnikami regionalnymi; ekspertami ds. turystyki, promocji i certyfikacji.

Program szkolenia do pobrania tutaj

 Szkolenie realizowane jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ine_logo_medium                                                                                                            logo_kolor_NFOS.dofinansowano_pl

Przedłużenie terminu naboru na certyfikat „Blisko Natury”

 Przedłużenie terminu naboru nalogoBliskoNatury  Certyfikat  Agroturystyka
PrzyjazlogoAPN2000na Naturze
“Blisko Natury”

Certyfikat „Blisko Natury” jest pierwszym i jedynym ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się  na ofercie ekoturystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert  przyrodniczych.

Certyfikat „Blisko Natury” to certyfikat turystyki zrównoważonej, który przyznawany jest  członkom organizacji agroturystycznych i turystycznych  posiadających   ofertę (lub założenia do oferty) turystyki przyrodniczej.

Procedura  nadawania Certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna.

Przyjmowanie zgłoszeń:  11 – 27 września 2015 r.  . UWAGA: nabór przedłużony do  4 października 2015r.

Audyt Certyfikujący (wizytacje terenowe): październik  2015r.

Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: listopad  2015 r.

Uroczyste rozdanie certyfikatów: listopad 2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie

ankieta online- certyfikat Blisko Natury

i nadesłanie oferty przyrodniczej najpóźniej do  4 października   2015 roku na adres e-mail: agroturystyka.natura@gmail.com

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące naboru  znajdują się w poniższych  załącznikach.  

regulamincertyfikatubliskonatury

Załączniki do regulaminu:

zalacznik1.manualidentyfikacjigraficznej

zalacznik2.Wyposażenie w sprzęt certyfikowanego Obiektu Turystyki Wiejskiej

zalacznik3.Sugerowana zawartość oferty w ramach certyfikatu

załącznik 4 ankieta online- certyfikat Blisko Natury

załącznik 5 Zasady.naboru.Certyfikat.Blisko.Natury.2015.

Certyfikat jest nadawany w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Operatorem Certyfikatu jest Fundacja  Instytut na rzecz Ekorozwoju.

ine_logo_mediumlogo_kolor_NFOS.dofinansowano_pl

nabór na certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze „Blisko Natury”

Nabór nalogoBliskoNatury  Certyfikat  Agroturystyka
PrzyjazlogoAPN2000na Naturze
“Blisko Natury”

Certyfikat „Blisko Natury” jest pierwszym i jedynym ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się głównie na ofercie turystyki przyrodniczej prowadzonej w ramach działalności obiektu, a nie wyłącznie na infrastrukturze obiektu i jej przyjazności dla środowiska.

Certyfikat „Blisko Natury” to certyfikat turystyki zrównoważonej, który przyznajemy   obiektom turystyki wiejskiej, głównie gospodarstwom agroturystycznym posiadającym  ofertę turystyki przyrodniczej, prowadzonej na terenie obszaru  Natura 2000 lub  ewentualnie na innych formach ochrony przyrody.

Posiadanie certyfikatu podnosi rangę obiektu turystyki wiejskiej i daje okazję dotarcia do nowych klientów zainteresowanych atrakcjami przyrodniczymi. Obiekty, które otrzymają certyfikat będą promowane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju m.in. na stronie www.natura2000.org.pl i w e-publikacjach. Ponadto uczestnicy projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” otrzymali darmowe konsultacje z ekspertami ds. przyrody oraz mieli możliwość  wzięcia udziału w warsztatach tworzenia oferty przyrodniczej i zaznajomienia się z różnymi formami promocji obiektu.

Procedura  nadawania Certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna.

Przyjmowanie zgłoszeń:  23 czerwca –  08 lipca  2015 r. –  UWAGA! Nabór przedłużony do  15 lipca 2015 r.

Audyt Certyfikujący (wyjazdy terenowe do aplikantów):20 lipca- 15 września 2015r.

Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: październik 2015r.

Uroczyste rozdanie certyfikatów: październik/listopad 2015r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie

ankieta online certyfikat Blisko Natury

i nadesłanie ofert turystycznych (lub założeń do oferty w przypadku jej braku) najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 roku na adres e-mail: agroturystyka.natura@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru, zawartości oferty  i inne informacje  znajdują się w poniższych  załącznikach.  

regulamincertyfikatubliskonatury

Załączniki do regulaminu:

zalacznik1.manualidentyfikacjigraficznej

zalacznik2.Wyposażenie w sprzęt certyfikowanego Obiektu Turystyki Wiejskiej

zalacznik3.Sugerowana zawartość oferty w ramach certyfikatu

załącznik 4   ankieta online certyfikat Blisko Natury

załącznik 5 Zasady.naboru.Certyfikat.Blisko.Natury.2015.

Certyfikat jest nadawany w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Operatorem Certyfikatu jest Fundacja  Instytut na rzecz Ekorozwoju.

ine_logo_mediumlogo_kolor_NFOS.dofinansowano_pl

warsztaty „Certyfikacja agroturystyki przyjaznej Naturze 2000”

hala4 hala6 hala8 hala9 hala13 targipodworko targizlotuptaka marcel2 ruszlewiczpatrycja1aagnieszka1 publicznosc2 czarek1 piotrek1 markus1 kasia1 przedrozpoczeciem2 przedrozpoczeciem przedrozpoczeciem3

 

Podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL 2015  w dniu 11 kwietnia 2015 roku odbyły się warsztaty  „Certyfikacja agroturystyki przyjaznej Naturze 2000”.

Celem warsztatów było przedstawienie i podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie  „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000” realizowanego przez  Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na warsztatach zostały poruszone następujące tematy:

 • Wykorzystanie walorów Natura 2000 w tworzeniu oferty turystycznej
 • Regulacje prawne dla organizatorów turystyki przyrodniczej na terenach Natury 2000
 • Założenia powstania certyfikatu  Agroturystyka przyjazna Naturze „Blisko Natury” oraz program jego nadawania

Podczas warsztatów odbył  się konkurs dla członków stowarzyszeń gospodarstw agroturystycznych. Nagrodą były 1 dniowe konsultacje terenowe dotyczące tworzenia oferty turystycznej wykorzystującej walory Natura 2000 ze specjalistą ds. ochrony przyrody.

cykl szkoleń w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”, marzec 2015

ppt.projekt.Agrotravel 2015

agroturysytkaonline03.2015

Prezentacja.dobrepraktykizagranica.03.2015

InE_Karczak_03.2015

Ochrona_przyrody_turystyka

warsztatyterenowe (2)zgorywszyscy DSC_0180 prezentacjaregionow4 DSC_0378 DSC_0315 DSC_0420 KrzysztofGorski1 DSC_0372DSC_0450

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizowała  cykl  szkoleń  dla  członków stowarzyszeń gospodarstw agroturystycznych i  innych organizacji   z  Polski.

Celem szkoleń było  przygotowanie uczestników do utworzenia oferty turysty stycznej wykorzystującej walory przyrodnicze regionu w ramach aplikowania o certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 „ Blisko Natury”.

W marcu 2015 roku odbyły się 3 szkolenia:

 1. Szkolenie  w Gniewie w dniach 09-11 marca 2015 r. dla organizacji z  województw: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie.
 2. Szkolenie   w Tworzyjankach w dniach 16- 18 marca 2015 r. dla organizacji z  województw: Lubuskie, Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie.
 3. Szkolenie  w Niepołomicach w dniach 23-25 marca 2015 r. dla organizacji z  województw: Małopolskie, Dolnośląskie, Podkarpackie, Opolskie i Śląskie

Tematy, które zostały przedstawione podczas szkoleń:

 • Dobre praktyki z kraju i zagranicy w zakresie tworzenia oferty turystycznej na terenach Natura 2000 i innych formach ochrony przyrody
 • Koncepcja promocji ofert agroturystycznych z zakresu turystyki przyrodniczej w internecie
 • Tworzenie oferty turystycznej
 • Obszary Natura 2000 w Polsce i regulacje prawne obowiązujące dla organizatorów turystyki przyrodniczej na tych obszarach

Szkolenia realizowane są w ramach projektu ” Agroturystyka przyjazna Naturze 2000″.

Projekt jest  dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie strategiczne członków projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”.

W dniu 19 stycznia 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie strategiczne dotyczące projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000- cykl szkoleń”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Liderzy Regionalni, Specjaliści zatrudnieni w projekcie oraz przedstawiciele Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju- organizatora projektu.

Zostały omówione dalsze etapy projektu w tym  wstępne warunki brzegowe dotyczące założeń nadawania eko-certyfikatu.

Nie tylko łóżko i posiłek – Środowisko nr 11/2014

Komunikat 23

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem miesięcznika Środowisko.

W nowym numerze znajdziecie Państwo relację ze szkolenia ogólnopolskiego PROMOCJA OFERT TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ i NATURY 2000, które odbyło się w Urszulinie, pod koniec września. Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000. Promocja turystyki przyrodniczej, certyfikaty ekoturystyczne, korzystanie z portalu „Natura 2000 a turystyka” to tylko kilka z wielu tematów podjętych podczas spotkania.

Z pełnym tekstem artykułu można zapoznać się klikając w poniższego linka:

Nie tylko łóżko i posiłek – Aldona Zyśk

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo także artykuły na temat międzynarodowych Targach POLEKO 2014, rozproszonych źródłach energii czy modzie na drewno.

Zachęcamy do lektury!

(PM)