Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy Kliczkowskie

Kod obszaru:

PLH020090

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

552,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Dąbrowy Kliczkowskie to kompleks leśny (głównie lasy mieszane, ale też iglaste i liściaste), wchodzący w skład Borów Dolnośląskich. Dominują tu drzewostany sosnowe z licznymi przestojami dębowymi. W zachodniej części ostoi występują zwarte fragmenty kwaśnych dąbrów z bogatą fauną bezkręgowców, m.in. pachnicy dębowej i jelonka rogacza. Dąbrowy Kliczkowskie to również ważne miejsce występowania zagrożonych ptaków, m.in. włochatki, sóweczki, dzięcioła czarnego. W obrębie ostoi stwierdzane są również przechodnie wilki.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dąbrowy Kliczkowskie położone są na południe od trasy europejskiej E36, a zarazem drogi krajowej nr 18, która łączy się z autostradą A18. Około 8km na południowy zachód od obszaru znajduje się Osiecznic., w której krzyżują się drogi wojewódzkie nr 350 i 357. Możliwy jest tez dojazd koleją (stacje kolejowe Bolesławiec, Węgliniec) oraz autobusem PKS (do Osiecznicy).

Gmina Osiecznica jest bogata w walory przyrodnicze, przede wszystkim lasy. Ciekawym elementem krajobrazowym w Osiecznicy jest przełom Kwisy i utwory skalne, np. „Dzbanek” czy „Słonica ze słoniątkiem”.

W Osiecznicy znajdziemy bazę noclegową i gastronomiczną. Do wartego uwagi miejsca zakwaterowania należy również Zamek w sąsiadującym z Osiecznicą Kluczkowie. Posiada on 167 miejsc noclegowych, 87 pokoi, 6 sal konferencyjnych, restaurację, bar, kryty basen, saunę i gabinet masażu oraz kort tenisowy.

Zamek i park w Kliczkowie stanowi zarazem jeden z ciekawszych atrakcji turystycznych gminy. Cały kompleks powstał w końcu XIV wieku, gruntowej rozbudowy i przebudowy dokonano w XIX wieku. W pobliżu parku znajduje się jeden z nielicznych w Europie cmentarz koni z zachowanymi jeszcze dwoma kamiennymi nagrobkami koni.

O atrakcyjności turystyczno-krajoznawczej okolicy decydują duże kompleksy leśne zasobne w runo i zwierzynę. Jeziorka, stawy rybne i malownicza Kwisa w krajobrazie gminnym stanowią jej wielkie naturalne bogactwo. Czyste wody oraz malownicze położenie wśród otaczających lasów, co roku przyciągają na tereny gminy rzesze turystów.Przyjezdni koncentrują się wokół wsi Kliczków, gdzie występuje zalew na Kwisie przy elektrowni wodnej i trzy jeziorka śródleśne, w tym Błękitka I, Błękitka II, Błękitka III. Drugi obszar leży na północny zachód od wsi Parowa, gdzie znajdują się duże kompleksy stawów hodowlanych o starym rodowodzie.

Amatorom turystyki pieszej i rowerowej warto polecić trasy i szlaki turystyczne wiodące przez interesujące pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsca.

  • Oznakowany kolorem niebieskim “Szlak puszczański” prowadzi z Zebrzydowej przez Osiecznicę do Bolesławca. Jest to szlak pieszy nizinny, którym opiekuje się Oddział PTTK w Bolesławcu. Długość całego szlaku wynosi 34 km, z czego 16 km przypada na gminę Osiecznica. Długie odcinki szlaku przebiegają drogami polnymi i leśnymi przez bezludne tereny. Szlak jest w całości przejezdny dla rowerzystów.

Szlaki rowerowe:

  • Szlak „Dolina Kwisy” Świętoszów - Osiecznica o długości 20,7 km,
  • Szlak „Błękitka” Osiecznica-Osiecznica długości 12 km, przebiega przez m. Osiecznica-Kliczków-J.Błękitka-Osieczów-Tomisław-Osiecznica
  • Szlak „Borów Dolnośląskich” Osiecznica-Pośwętne długość 23000 m, przebiega przez m. Osiecznica-Tomisław-Ołobok-Parowa-Pośwętne.
  • Szlak „Ołobok-Parowa” długość 7,5 km, przebiega przez m. Ołobok i Parową.

Okolicę przecinają też ścieżki dydaktyczne: geologiczna, żołnierska, edukacji przyrodniczej oraz ścieżka po puszczy zgorzeleckiej.

Spływy kajakowe:

  • Kwisa rozpoczyna bieg w Sudetach Zachodnich. Płynie przez Pogórze Zachodniosudeckie i Nizinę Śląsko - Łużycką, gdzie wpada do Bobru. Jej źródła położone są na wysokości ok. 1020 m n.p.m. w Górach Izerskich, na południowym - wschodzie od Świeradowa Zdrój. W górnym biegu Kwisa jest typowo górską rzeką, o czym świadczy kamieniste łożysko, głęboko wcięta dolina oraz wahania stanów wody (gwałtowne wezbrania).

Kwisa jest jedną z najczystszych rzek w Polsce, organizowane są na niej spływy kajakowe i pontonowe.

Imprezy: Święto Miodu i Wina (ostatni weekend września, Przemków), Święto Wesołego Karpia (październik, Ostaszów), Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej (czerwiec, Bolesławiec).

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą: zręby zupełne, niewykorzystywanie naturalnego odnowienia, pinetyzacja, neofityzacja, melioracje wodne.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sóweczka - ptak
• włochatka - ptak
• wilk * - ssak
• lelek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Osiecznica (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)