Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Żagańskie Wrzosowiska

Kod obszaru:

PLH08_39

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1497,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje płaski teren wrzosowisk na poligonie wojskowym NATO na południe od Żagania. Na suchych, piaszczystych glebach bielicowych dobrze zachowane suche wrzosowiska stanowią ponad 78% powierzchni. Całość terenu poprzecinana jest regularną siecią dróg gruntowych, wykorzystywanych przez pojazdy wojskowe. Działalność poligonu wojskowego sprzyja zachowaniu wrzosowisk i muraw.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi dotrzemy samochodem jadąc lokalnymi drogami w kierunku południowym od Żagania. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Żaganiu i w Iłowej. Do tych miejscowości dotrzemy też PKS-em. Lokale gastronomiczne i nocleg znajdziemy w pobliskich miejscowościach, np. w Żaganiu.

IŁOWA
Turystyka krajoznawcza:

 • Pałac z 1626 roku z kompleksem secesyjnych zabudowań folwarcznych
 • Dawny ewangelicki kościół
 • Park z ogrodami w stylu angielski, francuskim i japońskim
 • Mostek miłości
 • Mury pruskie

Turystyka rowerowa:

 • Trasa rowerowa „Nowoszów”
 • Trasa rowerowa „Wokół Iłowej”
 • Trasa rowerowa „Bogumiłów”
 • Trasa rowerowa „ Sobolice”
 • Trasa rowerowa „Wokół gminy Iłowa”
 • Trasa rowerowa „Prędocie”
 • Trasa rowerowa „Kliczków”

ŻAGAŃ
Turystyka krajoznawcza:

 • Zespół poaugustaiański
 • Pałac i park książęcy
 • Kościół p.w. św. Piotra i Pawła
 • Kościół p.w. Świętego Krzyża
 • Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
 • Kościół p.w. Ducha Świętego
 • Wieża widokowa dawnego kościoła ewangelickiego
 • Mury miejskie
 • Rynek z kamienicami mieszkalnymi
 • Wieża ratuszowa
 • Pałacyk, obecnie biblioteka miejska
 • Zespół szpitalny św. Doroty

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest sukcesja roślinności na nie użytkowanych częściach poligonu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://gorzow.rdos.gov.pl, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl

Jednostki administracyjne:

• Żagań (żagański, woj. lubuskie)