Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bory Babimojskie

Kod obszaru:

PLH080063

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

619,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi obejmuje najlepiej zachowane w południowo-wschodniej części Ziemi Lubuskiej siedliska suchego boru chrobotkowego wykształconego na sandrach i wydmach śródlądowych. Ze względu na charakter podłoża jest bardzo duże prawdopodobieństwo trwałości siedliska, o ile nie ulegną zmianie zasady gospodarowania na jego terenie. Najlepiej (typowo) wykształcone zbiorowiska Cladonio-Pinetum zajmują 57,19 ha - co stanowi niecałe 10 % obszaru. Warunki edaficznie, poziom wód gruntowych, obraz fizjonomiczny zbiorowisk jednoznacznie wskazują, że około 60-70 % powierzchni określonej granicami obszaru to są potencjalne siedliska suchego boru chrobotkowego. Jednak stosunkowo duże fragmenty zbiorowisk znajdują się na pograniczu suchego boru chrobotkowego w prowizorycznie określanym wariancie jako mszysty (żyzny) i suchego (chrobotkowego) wariantu boru świeżego. Należy prowadzić na tym terenie wieloletnie obserwacje, których wyniki powinny umożliwić znalezienie odpowiedzi na pytanie o ewentualnych kierunkach procesów sukcesyjnych: od suchego boru chrobotkowego do boru świeżego czy odwrotnie, bądź umożliwią znalezienie przyczyn w sposobach gospodarowania tym lasem, a to z kolei umożliwi zaproponowanie zabiegów regeneracyjnych i określi rzeczywisty udział suchych borów chrobotkowych w granicach obszaru.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Babimost - miasto w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Dojazd do Babimostu jest dość dobry. W mieście krzyżują się drogi wojewódzkie:

 • nr 303, kierunek: Świebodzin-Babimost-Wolsztyn
 • nr 304, kierunek: Sulechów-Babimost-Zbąszynek
 • nr 314, kierunek: Kargowa

5 km od Babimostu znajduje się port lotniczy Zielona Góra-Babimost, który został zbudowany w latach pięćdziesiątych XX w. Przez miasto przebiega linia kolejowa: Sulechów - Zbąszynek. W Babimoście można bez problemu znaleźć noclegi. Na terenie gminy znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne oraz punkty gastronomiczne. Na terenie Babimostu wybudowano 2.8km. ścieżek rowerowych i rowerowo - pieszych.

Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca z XVIII wieku
 • Kościół filialny pw. św. Jacka z XVIII wieku
 • Budynek "organistówka" z II połowy XVIII wieku
 • Kościół ewangelicki z XVIII wieku
 • Ratusz z pierwszej połowy XIX wieku
 • Synagoga z II połowy XIX wieku
 • Aleja lipowa o charakterze zabytkowym, dł. 900 m, szer. 10 m I połowa XIX w. Znajduje się na ul. Lipowej w Babimoście

Zagrożenia:

Gradacje owadzich szkodników i pożary.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, XIII piętro, tel.: (095) 7115 338, Fax (095) 7115 524, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl
 • Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgóra.pttk.pl
 • Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, tel.(068) 38 130 21 w.26, promocja@lubrza.pl, www.lubrza.pl
 • Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, ul. Jagiellońska, 67-218 Wschowa, tel. (065) 540 18 50, turystyka-wschowa@o2.pl, www.region.wschowa.net.pl
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Skwierzyna, Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, tel. (095) 721 65 10, fax. (095) 721 65 39, promocja@skwierzyna.pl, www.skwierzyna.pl

Jednostki administracyjne:

• Babimost (zielonogórski, woj. lubuskie)