Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kornelówka

Kod obszaru:

PLH060091

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

28,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi niewielki, śródpolny las liściasty o powierzchni około 27 ha, zlokalizowany na wzniesieniach lessowo-kredowych Działów Grabowieckich na północ od Zamościa k. miejscowości Kornelówka. W całości należy do prywatnych właścicieli. Dominują w nim dęby, graby i buki - stanowiąc siedlisko zagrożone w skali Europy - grąd subkontynentalny. Średnia wieku drzewostanów przekracza 50 lat, przy czym w składzie drzewostanu jest dość dużo drzew wiekowych – głównie dębów i buków. Otoczenie lasu stanowią intensywnie użytkowane pola uprawne. Osobliwością ostoi jest jedno z największych znanych na Lubelszczyźnie stanowisk jelonka rogacza, którego populację z grubsza oszacowano na około 50 osobników. W uzupełnieniu wartości obszaru, całość ostoi stanowią grądy subkontynentalne, które są w obszarze dobrze wykształcone - zasługujące na ochronę.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Miączyn:
Wzniesienie w Czartorii ( 273,2 m n.p.m.). Warte zobaczenia: staw w parku podworskim w Świdnikach, rezerwat susła perełkowanego w Miączynie Kolonii, pałac w Niewirkowie - rezydencja Płacheckich, obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa, Obszar ma doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą.

Werbkowice:
Polski Związek Wędkarski Koło w Werbkowicach, Monastyr w miejscowości Turkowice, pałac w Werbkowicach oraz dworek w Gozdowie, Z miejsc pamięci narodowej, które warto zobaczyć są: pomnik upamiętniający Strzelców Kaniowskich poległych na naszym terenie podczas wojny z Sowietami w Hostynnem, pomnik upamiętniający ofiary i obrońców niepodległości Polski w Honiatyczach. Tablica pamiątkowa ku czci poległych kolejarzy w Gozdowie. Na uwagę zasługuje zrekonstruowany pomnik Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.
Werbkowice: PTTK Zamość, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla tego obszaru, a więc dla jelonka rogacza, jest wycinanie starych drzew, które są podstawą istnienia populacji w tym kompleksie leśnym. Konieczne jest, w przypadku sporządzania planu ochrony obszaru, wypracowanie sposobu zachowania siedlisk tego owada, poprzez np. rekompensaty dla posiadaczy lasu za nie pozyskiwanie drzew. Do puli zagrożeń zaliczyć też można pozyskiwanie okazów (czasami zabijanie) oraz penetrację kompleksu leśnego przez człowieka, w tym uprawianie sportów motorowych.

Specyfikacja zagrożeń:

 1. gospodarka leśna
  • prace rębne w obrębie siedlisk z Zał. I DS - grądów, w tym pozyskiwanie najokazalszych egzemplarzy drzew (zjawisko nasiliło się po aneksie obszaru do sieci Natura 2000) - powodujące degradacje tych siedlisk,
  • usuwanie drzew martwych - siedlisk gatunku kluczowego dla ostoi - jelonka rogacza,
 2. wzrost penetracji i presji ze strony człowieka
  • zbieractwo runa leśnego,
  • nielegalne wyprawy o charakterze off-road.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Sitno (zamojski, woj. lubelskie)