Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kazimierówka

Kod obszaru:

PLH060088

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

165,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej (Wyżyna Wołyńska). Obejmuje kompleks leśny, zdominowany przez grąd subkontynentalny odmiany wołyńskiej grąd subkontynentalny z dębem i grabem o dość naturalnym charakterze z licznym występowaniem obuwika pospolitego (ponad 1400 os.) i licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży w województwie lubelskim, powiecie zamojskim, gminie Miączyn. Dojazd koleją: do stacji Miączyn. Dojazd indywidualny: drogą krajową nr 74 do Miączyna (17 km na wschód od Zamościa). Baza noclegowa i gastronomiczna jest dość dobrze rozwinięta: liczne miejsca noclegowe w Miączynie i pobliskim Zamościu.

Miączyn:
Wzniesienie w Czartorii ( 273,2 m n.p.m.). Warte zobaczenia: staw w parku podworskim w Świdnikach, rezerwat susła perełkowanego w Miączynie Kolonii, pałac w Niewirkowie - rezydencja Płacheckich, obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa, Obszar ma doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą.

Werbkowice:
Polski Związek Wędkarski Koło w Werbkowicach, Monastyr w miejscowości Turkowice, pałac w Werbkowicach oraz dworek w Gozdowie, Z miejsc pamięci narodowej, które warto zobaczyć są: pomnik upamiętniający Strzelców Kaniowskich poległych na naszym terenie podczas wojny z Sowietami w Hostynnem, pomnik upamiętniający ofiary i obrońców niepodległości Polski w Honiatyczach. Tablica pamiątkowa ku czci poległych kolejarzy w Gozdowie. Na uwagę zasługuje zrekonstruowany pomnik Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.
Werbkowice: PTTK Zamość, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Populacji obuwika zagraża naturalny proces sukcesji w grądzie prowadząca do nadmiernego zwarcia warstwy krzewów i drzew.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Miączyn (zamojski, woj. lubelskie)
• Tyszowce (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)