Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dzierążnia

Kod obszaru:

pltmp390

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

306,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zespół polan z roślinnością murawową i krzewiastą w lesie grabowym na wapiennym zboczu bezimiennego cieku wodnego, uchodzącego do rzeki Dzierążanki, położonym na południe od wsi Dzierążnia. Płaty murawy kserotermicznej na opisywanym terenie, oraz otaczający je las, obfitują w liczne gatunki z rodziny storczykowatych. Znajdujące się tu stanowisko storczyka gółki długoostrogowej typowej jest drugim pod względem liczebności na Zamojszczyźnie.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Krynice:
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP , kaplica cmentarna (dawniej cerkiew grekokatolicka), cmentarz , dworek w stylu polskim z 1800 r. z okolicznym parkiem.
Krynice: Punkt Informacji Turystycznej w Tomaszowie Lubelskim.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla opisywanego obszaru może być zarastanie płatów murawy przez roślinność krzewiastą i drzewiastą a także przez dziki bez hebd ,który pokrył już niemal całkowicie płat murawy w południowej części obiektu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa - Gmina Miejska Tomaszów Lubelski, umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl, Urząd Miasta, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski tel. (0-84) 664-37-40, fax.(0-84) 664-22-43. - Punkt Informacji Turystycznej w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Roztocze'', ul. Królewska 1 (przy sanktuarium) 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 084/665 85 05 e-mail: it@lot.roztocze.com, biuro@lot.roztocze.com www.lot.roztocze.com

Jednostki administracyjne:

• Krynice (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)