Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Żurawie Bagno Sławskie

Kod obszaru:

PLH080047

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

41,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dwa torfowiska przedzielone wąskim pasem lasu liściastego przylegające do północno-zachodniego brzegu Jeziora Sławskiego. Powierzchnia Jeziora Sławskiego zajmuje 854,67 ha, a maksymalna głębokość 12,3 m. Obszar otaczają lasy iglaste, a od południa także liściaste. Lasy iglaste to gospodarcze monokultury sosnowe, a lasy liściaste to głównie łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (kl. Querco-Fagetea), a od południa i południowego wschodu torfowisk ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum glutinosae (kl. Alnetea glutinosae).
Obszar ma duże znaczenie dla zachowania torfowisk alkalicznych - siedliska z Załącznika Dyrektywy Siedliskowej oraz stosunkowo licznej populacji lipiennika Loesela Liparis loeselii.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Wschowa – Nowa Sól, 20 km na zachód od Wschowej, do miejscowości Sława.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z dużym zbiornikiem wodnym.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo, żeglarstwo, windsurfing. Co roku na Jeziorze Sławskim odbywają się regaty, do ważniejszych należą m.in.: Dni Morza, Puchar Lata, Błękitna Wstęga Jeziora Sławskiego, Regaty o Puchar Burmistrza.
Turystyka krajoznawcza: We Wschowej można zwiedzić gotycki kościół z XIV wieku i dawny klasztor Franciszkanów z XVII wieku.
Turyści korzystają z ok. 40 ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych wokół Jeziora Sławskiego dysponujących wieloma miejscami noclegowymi w pokojach o zróżnicowanym standardzie oraz liczne pól namiotowych oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • antropopresja związana z rekreacją na Jeziorze Sławskim i jego brzegach,
  • ruch pojazdów samochodowych na drodze leśnej wzdłuż brzegu jeziora.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, ul. Jagiellońska 10c/6, 67-400 Wschowa, http://www.region.wschowa.net.pl
  • Klub Przyrodników, Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Nowa Sól (nowosolski, woj. lubuskie)