Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dobryń

Kod obszaru:

PLH060004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

87,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoję stanowi rezerwat o powierzchni 87,8 ha położony w rejonie bialskopodlaskim, na północnej granicy Polesia Lubelskiego. Obszar tworzą porośnięte lasem zbocza rozległej doliny, nachylone ku południowo-wschodowi i północnemu-wschodowi. Celem ochrony obszaru jest zachowanie lasu o charakterze naturalnym z licznymi okazami pomnikowych dębów. Cenne z europejskiego punktu widzenia siedliska to głównie środkowoeuropejski oraz lasy łęgowe i zarośla wierzbowe. Ciekawymi zespołami leśnymi występującymi na tym obszarze są także: ols porzeczkowy oraz łęg olszowo-jesionowy. Wśród drzew dominują: dąb szypułkowy - z niektórymi okazami osiągającymi wiek ponad 200 lat, olsza czarna, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i jesion. Wśród roślin można znaleźć wiele gatunków chronionych w Polsce jak: buławnik czerwony, krusznik szerokolistny, turówka leśna, wroniec widlasty, listeria jajowata, gnieźnik leśny, podkolan zielonawy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Malowa Góra:
Trasa spływów kajakowych w Białej (możliwość wypożyczenia kajaków) lub w Woskrzenicach, gdzie znajduje się stanica wodna.
Krzymoszyce:
bliskość wód powierzchownych , bliskość większych lasów, w Krzymoszycach: kaplica św. Antoniego Padewskiego, murowana, z końca XIX w, w Rogoźnicy: zespół dworski z XIX w. (dwór, stodoła, pozostałości parku krajobrazowego), w Zawadkach Zespół Dworski, w tym dwór drewniany i budynek gospodarczy z przełomu XIX i XX w., w Żabcach: kaplica pw. św. Andrzeja Boboli z 1858r., w Wólce Krzymowskiej: kaplica pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1907 r. , kuźnia drewniana z 1926 r. w Misiach: drewniana plebania w Łukowisku, z końca XIX w.
Biała Podlaska:
Agroturystyka, wycieczki rowerowe, dogodne miejsca do wędkowania, jeździectwo w Rakowiskach i Woskrzenicach. Zespoły pałacowo-parkowe w Roskoszy, zabytkowe cmentarze prawosławne w Sycynie i Wólce Plebańskiej. Zabytkowe kościoły znajdują się także w Sworach, Woskrzenicach Dużych, Ortelu Książęcym, Hrudzie i Łukowcach,a zabytkowe, już nieczynne cmentarze w Sycynie (unicki) i Ortelu Książęcym (prawosławny).
Biała Podlaska: Centrum Informacji Turystycznej, PTTK oddział w Białej Podlaskiej
Rezerwat leśny położny jest w powiecie bialskim, w gminie Zalesie. Dojazd do ostoi nie sprawia kłopotu, ze względu na jego bliskie usytuowanie od drogi międzynarodowej E-30, którą można dotrzeć do miejscowości: Zalesie i Wólka Dobryńska, pomiędzy którymi usytuowany jest rezerwat. Dzięki tak korzystnej lokalizacji gminy, dobrze rozwija się obsługa ruchu turystycznego. Można tu znaleźć ciekawą ofertę wypoczynkową z dobrze rozwiniętą bazą noclegowo-gastronomiczną, w tym także agroturystyczną. Odwiedzając powiat bialski, oprócz spacerów po rezerwacie, warto zobaczyć jego liczne zabytki, jak np.: unikalne w skali kraju obiekty sakralne (cerkwie, kościoły, zespoły klasztorne, cmentarze), m.in. w Pratulinie, Rokitnie, Janowie Podlaskiem, Kodeniu, Jabłecznej; zespoły pałacowo-parkowe m.in. w Cieleśnicy, Konstantynowie i Romanowie czy też muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Na terenie powiatu organizowane są również liczne plenerowe imprezy folklorystyczne, jak np.: "Biesiada Nadbużańska”, "Podlaski Jarmark Folkloru", "Festyn nad Krzną i Bugiem".
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Najpoważniejszymi zagrożeniami rezerwatu są zmiany stosunków wodnych oraz degeneracja siedlisk wilgotnych. Drogi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu ostoi i związany z tym uciążliwy hałas mogą mieć również niekorzystny wpływ na te tereny.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dobryń - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31; Nadleśnictwo Biała Podlaska, 21 500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, tel. (083) 343 23 79. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa - Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 11, tel. 342-62-89, fax. 342-24-81, e-mail citibialapodlaska@go2.pl

Jednostki administracyjne:

• Zalesie (bialski, woj. lubelskie)