Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wrzosowisko w Orzechowie

Kod obszaru:

PLH060098

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Wrzosowisko znajduje się na terenie pastwiska. Teren ten obecnie nie jest użytkowane rolniczo. Należy on do wspólnoty wiejskiej. Występują tu liczne, charakterystyczne gatunki dla tego typu siedliska.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Wrzosowisko położone jest w pobliżu wsi Nowy Orzechów, przez którą przechodzi droga nr 820. Do ww. miejscowości można dojechać autobusami z Ostrowa Lubelskiego, Lubartowa, Łęcznej. Najbliższe stacje PKP znajdują się Lubartowie i Lublinie. We wszystkich wymienionych miejscowościach jest dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, bardzo blisko opisywanego obszary, w miejscowości Lejno znajduje się ośrodek wypoczynkowy, a także domki letniskowe. W okolicy są także liczne gospodarstwa agroturystyczne.

LUBARTÓW
Turystyka krajoznawcza:

 • Malowniczo położone na wysokim brzegu Wieprza
 • Kościół i klasztor Kapucunów z XVIII wieku
 • Kościół św. Anny z XVIII wieku
 • Pałac Firlejów-Sanguszków

ŁĘCZNA
Turystyka krajoznawcza:

 • Układ urbanistyczny miasta-3 rynki
 • Duża Synagoga z XVII wieku
 • Kościół św. Marii Magdaleny
 • Zespół dworsko-parkowy Podzamcze
 • Domy zajezdne

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Z Roztocza Zachodniego na Polesie Lubelskie
 • Poleski Szlak Partyzancki
 • Centralny Szlak Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

 • Szlak przez Wyżynę Lubelską i Polesie Lubelskie
 • Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim
 • Daleko od szosy - system 5 tras rowerowych w powiecie Łęczyńskim

PARCZEW
Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół Św. Jana Chrzciciela z 1905-1913 roku + stara dzwonnica z XVII wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Urszulin – Parczew

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest zaprzestanie użytkowania danego pastwiska, ale także eksploatacja piasku oraz zaśmiecanie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lerka - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl

Jednostki administracyjne:

• Sosnowica (parczewski, woj. lubelskie)