Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Debry

Kod obszaru:

PLH060003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

179,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Rezerwat Debry położony jest w obrębie mezoregionu Roztocze Środkowe. Regionalizacja geobotaniczna lokalizuje go w obrębie krainy Roztocza i okręgu Roztocza Środkowego. Obszar zajmuje część zrównania wierzchowinowego oraz wzniesienie o charakterze ostańca o wysokości 359 m. Ostoja obejmuje zasięgiem lasy mieszane i iglaste. Najbardziej malownicze doliny denudacyjne powstały w pokrycie lessowej zalegającej w środkowej i północnej części rezerwatu. Stwierdzono tu występowanie dwóch siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Wierzchowiny i łagodne stoki porasta wyżynny mieszany bór jodłowy, zaś pozostałe tereny buczyna karpacka (ok. 60% obszaru). W środkowej i północnej części obszaru występują głębokie wcięcia erozyjne, zwane "debrami". Znaczna część ostoi porośnięta jest przez starodrzew jodłowy, stwierdzono w niej również 6 chronionych gatunków roślin.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Adamów: we wsi znajduje się zabytkowy klasycystyczny kościół parafialny z 1. połowy XIX wieku. Gospodarstwa agroturystyczne: Gospodarstwo Agroturystyczne Zielone Zacisze, Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbieta i Henryk Tkacz.
Adamów i Krasnobród: Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze.
Krasnobród:
Zalew, piaszczyste krasnobrodzkie plaże, wędrówki po zakątkach Ziemi Krasnobrodzkiej, spacery przez rezerwat św. Roch, do Szuru, Wokół Krasnobrodu, Krasnobrodzkie Wąwozy, Ułańskim Szlakiem, Kaczórki-Uroczysko Belfont, szlak partyzancki, Szlak im. Władysławy Podobińskiej, wycieczki rowerowe: Na Figarnię, Pętla Jakubowicka, Sztolnie na Wzgórzu Hołda, trzy zbiorniki wodne „Olender”, staw „Podkaplica”, „zalew wypoczynkowy” dla amatorów wędkowania, wycieczki na grzybobranie są owocne. W zimę można udać się na stok narciarski, jazda konna w ośrodku hippiczno-rekreacyjnym „Bretania”, Hunter Team oferuje paintball. Liczne ośrodki wypoczynkowe m.in. „Jolanta”, centrum szkoleniowe: Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”. Amatorskie mistrzostwa Polski w narciarskie alpejskim, I snowboardzie Family Cup.
W pobliże ostoi można dotrzeć zarówno własnym środkiem transportu, jak i autobusem PKS bądź komunikacją kolejową. W pobliżu rezerwatu znajduje się sieć pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, z których jeden przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie. Największy wybór miejsc noclegowych, punktów gastronomicznych, a także informacja turystyczna znajdują się w pobliskim Zwierzyńcu. Tu również można zobaczyć ciekawe zabytki architektoniczne - pozostałości Ordynacji Zamojskiej oraz Ośrodek Dydaktyczno -Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego. W pobliżu ostoi znajduje się również skansen Zagroda Guciów.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami jest brak naturalnego odnowienia jodły, nieprawidłowa struktura wiekowa części gatunków tworzących drzewostany oraz narastająca fruticetyzacja, czyli nadmierny rozwój warstwy krzewów w wyniku przerzedzenia drzewostanu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Debry - rezerwat przyrody
• Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 (Ratusz) 22-400 Zamość Tel/Fax: 084 627 08 13 Tel. 084 639 22 92 - Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość Adamów Informacja agroturystyczna Urząd Gminy w Adamowie tel. 084 755 31 67 - Miasto i Gmina Krasnobród http://www.krasnobrod.pl,

Jednostki administracyjne:

• Adamów (zamojski, woj. lubelskie)
• Krasnobród (zamojski, woj. lubelskie)