Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Świeciechów

Kod obszaru:

PLH060082

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

130,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na Wzniesieniach Urzędowskich, na wysokości 152-237 m n.p.m. i obejmuje 2 enklawy leśne grądu subkontynentalnego z dużą ilością storczyków i z najliczniejszą w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej populacją obuwika pospolitego. W podłożu występują utwory węglanowe pokryte utworami polodowcowymi (piaski, gliny). Lasy liściaste zajmują 77% powierzchni a iglaste - 22%, siedliska rolnicze tylko 1%.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leśny leży na terenie wsi Bliskowice, Świeciechów Duży i Świeciechów Poduchowny. Jest łatwo dostępny komunikacyjnie – z Annopola należy kierować się na północ droga do Opola Lubelskiego i po przejechaniu 8 km skręcić na wschód w drogę lokalna do wsi Natalin skąd do ostoi prowadzą drogi leśne. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Głównym walorem obszaru jest przyroda kompleksu leśnego. Rozwinęły się tu różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa - zbieranie płodów leśnych, myślistwo.

Turystyka krajoznawcza: w Annopolu warto zobaczyć: kościół parafialny, park dworski, cmentarz żydowski, kapliczkę przy ul. Sandomierskiej, zbiorową mogiłę ludności żydowskiej z lat 1941-1944. W Annopolu odbywają się Nadwiślańskie Spotkanie Sobótkowe, Dni Annopola. Z Kazimierza Dolnego do Annopola prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą niektóre formy gospodarki leśnej: wycinki, nasadzenia sosnowe (plantacje).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie, Tel.: 81 5324412 Fax: (81) 4423556
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 81-532-49-42 fax. 81-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/

Jednostki administracyjne:

• Annopol (kraśnicki, woj. lubelskie)